• Obniżka
Sterownik serwo DC DG4S-16035

Zdjęcia poglądowe, mogą różnic się od stanu rzeczywistego.

Sterownik serwo DC DG4S-16035

Ocena: 4.89 / 5
Indeks: SERWO DC DG4S-16035
Kategoria: Sterowniki servo DC
EAN: 11723
Waga: 0.38 kg
14 Przedmioty
Sterowniki serii DG2S przeznaczone są do sterowania pracą szczotkowych silników prądu stałego (komutatorowego, silnika prądu stałego, tzw. Brush DC permanent magnet motor). Do w/w sterowników wymagana jest płytka programatora ( w celu zaprogramowania regulatora PID), oraz opcjonalnie moduł hamujący. W poszczególnych instrukcjach wyjaśniono przeznaczenie poszczególnych złącz,...

Wysyłamy z magazynu w 24h

Dostawa od 12,00 zł i
Koszt oraz rodzaj dostawy może ulec zmianie, jeżeli dodasz inne produkty
Promocja
Stara cena: 687,75 zł
653,36 zł

531,19 zł bez VAT

Cena Brutto / szt.

Zapytaj o produkt

Zapytaj o Sterownik serwo DC DG4S-16035

Zadaj pytanie

Imię i nazwisko *
Adres e-mail *
Twoja wiadomość*
Anuluj
Zamów przez telefon
730 35 35 35

Sterowniki serii DG2S przeznaczone są do sterowania pracą szczotkowych silników prądu stałego (komutatorowego. silnika prądu stałego. tzw. Brush DC permanent magnet motor). Do w/w sterowników wymagana jest płytka programatora ( w celu zaprogramowania regulatora PID). oraz opcjonalnie moduł hamujący. W poszczególnych instrukcjach wyjaśniono przeznaczenie poszczególnych złącz. znaczenie diod LED. podano parametry elektryczne i mechaniczne. Aby zapewnić sprzężenie zwrotne. potrzebny jest enkoder inkrementalny z kanałami A i B. Sygnały sterujące są to sygnału kroku i kierunku (Step/Dir). Sterowniki serii DG2S mogą współpracować z dowolnym oprogramowaniem realizującym tego typu sterowanie. np. popularny program Mach3.

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

ParametryMinTypMaxJedn.Uwagi
Napięcie zasilania model 16035 (bez rezystora hamującego) 12 - 80 VDC Optymalne: U+znam+10...20%
Napięcie zasilania model 16035 (z rezystorem hamującym) 12 - 160 VDC Optymalne: U+znam+10...20%
  0 - 20 A Możliwość ustawienia ograniczenia  maksymalnie 20A
Prąd silnika 0 - 35 A Możliwość ustawienia ograniczenia maksymalnie 35A
Napięcie zasilania logiki 11.5 12 14 VDC  
Prąd pobierany przez logikę 100 200 250 mA  
Zakres temperatur 0   65 °C Auto wył. sterownika. gdy > 65 °C
Napięcie pracy optoizolowanego wejścia 3 - - VDC Gdy nap. > 5VDC. należy w szeregu  dołączyć rezystor:  dla 12V użyć 1kOhm dla 24V użyć 2.2kOhm
Prąd optoizolowanych wejść 3 5 10 mA  
Częstotliwość wejściowa 0 400 kHz    
Maks. częstotl. impulsów enkodera 1 1 1 MHz Przy logice x4
Prąd wyjścia Error 10 10 20 mA Ciągły prąd 20mAa zabroniony
Częstotliwość przełączania 20 20 20 kHz  
Czas próbkowania pętli PID 1   65535 *60 usec Ustawianie co 60usec
Minimalna rezystancja uzwojeń silnika 0.4 - - Ohm Może być wymagane wtrącenie dodatkowej  rezystancji w szereg z uzwojeniem silnika.
Minimalna indukcyjność uzwojeń silnika 200 - - uH Może być wymagane wtrącenie dodatkowej indukcyjności w szereg z uzwojeniem silnika.

ZACISKI SILNIKA ORAZ ZASILANIA

Zaciski silnika oraz zasilania Zasilanie. oraz sam silnik możemy podłączyć do sterownika przy pomocy złączy śrubowych o średnicy M4. Silnik należy podłączyć do złącz oznaczonych jako Motor Arm1. oraz Motor Arm2. Przy pierwszym podłączeniu nie jest konieczna znajomość polaryzacji wyprowadzeń silnika. Zostanie to określone na etapie uruchamiania. oraz konfiguracji sterownika. Napięcie zasilania sterownika należy podłączyć do zacisków Power+. oraz Power-. Uwaga!!! Przy podłączaniu napięcia zasilania należy uważać na polaryzację!! Należy zachować szczególną uwagę i staranność przy tej operacji. Nie należy zwierać wyprowadzeń silnika. oraz zasilania. oraz dotykać złącz śrubowych gdy jest doprowadzone napięcie!

PODŁĄCZENIE MODUŁU HAMUJĄCEGO

Podczas hamowania silnik DC zaczyna pracować jako generator. tym samym zwracając energię do sterownika. Może to spowodować zwiększenie napięcia zasilania. Przy napięciu zasilania większym od 80VDC zaleca się stosowanie modułu rezystora hamującego. który wytraci zwracaną energię w postaci ciepła. w ten sposób utrzymując wartość napięcia zasilania na żądanym poziomie. W swojej ofercie mamy układy rezystora hamującego. który współpracuje z sterownikami serii GD2S. Więcej informacji możemy znaleźć w instrukcji układu rezystora hamującego.

ZŁĄCZE MAIN

Złącze Main jest standardowym złączem RJ45 używanym w informatyce. Przeznaczenie poszczególnych pinów jest następujące:

ZŁĄCZE MAIN 1. Sygnał Step (krok) (wejście)
2. Sygnał Direction (kierunek) (wejście)
3. Masa dla powyższych sygnałów kroku i kierunku (odseparowana od napięcia zasilnia)
4. Error (wyjście). oraz Stop (wejście)
5. Nie używane
6. Reset (wejście). oraz Stop (wejście)
7. DC Power + - plus napięcia zasilania logiki
8. DC Power - - GND napięcia zasilania logiki

Napięcie zasilania DC Power powinno być stabilizowane. o wartości podanej w tabeli z parametrami sterownika. Wejścia kroku i kierunku są optoizolowane (10Mbit/sec). Układ wejściowy wyposażony jest w filtry analogowe. oraz cyfrowe ograniczające wpływ zakłóceń na pracę sterownika. Linia Reset (oraz Stop). Sygnał jest odniesiony do masy napięcia zasilania logiki ( pin8). Aktywnym stanem tego wejścia jest stan niski- "activ low". co oznacza. że sterownik utrzymuje na tym zacisku normalnie stan wysoki. a zatrzymanie pracy następuje w momencie zwarcia tego zacisku do masy. Wejście to ma podwójne przeznaczenie. W momencie. gdy powróci stan wysoki na tym wejściu aktywowany jest reset sterownika. Uwaga: Zresetowanie sterownika może być również wykonane przez zabranie. oraz ponowne podanie napięcia zasilania logiki. Aby wznowić pracę musimy usunąć przyczynę błędu. Musimy zwrócić również uwagę na poprawne podłączenie enkodera. aby sterownik mógł pracować poprawnie. Linia Error (wyjście). oraz Stop (wejście) - proszę zapoznać się z rozdziałami 4.1.. gdzie opisano jej przeznaczenie. oraz z rozdziałem 5.5.. gdzie opisano sposóby wykorzystania tej linii.  Uwaga!!! Zatrzymanie pracy sterownika może być wykonane przez wejście Reset. oraz Error. Wymuszenie stanu niskiego na obu tych wejściach spowoduje zatrzymanie pracy. jednak z różnymi skutkami. Więcej szczegółów w kolejnych rozdziałach.

ZŁĄCZE ENKODERA

Sterownik serii DG2S współpracuje wyłącznie z enkoderami inkrementalnymi. o przebiegu prostokątnym TTL. Enkodery absolutne nie są obsługiwane. Jako złącze do podłączenia enkodera zostało zastosowane standardowe gniazdo RJ45. którego piny mają następujące przeznaczenie:

ZŁĄCZE ENKODERA
 1. GND
 2. 5V DC - napięcie zasilające enkode
 3. Nie używane
 4. Nie używane
 5. kanał A enkodera
 6. kanał /A enkoderA
 7. kanał B enkodera
 8. kanał /B enkodera
Dla poprawnej pracy sterownika powinniśmy podłączyć enkoder z kanałami różnicowymi A. /A . oraz B. /B. Enkoder z kanałami A i B również może być użyty. ale wówczas wymagany jest dodatkowy konwerter (moduł różnicowy Line Drive należy zakupić oddzielnie). Konwerter należy zamontować blisko enkodera. który należy podłączyć do zacisków . tak jak to zostało pokazane na rysunku 3. Płytkę konwertera należy połączyć z sterownikiem przy pomocy standardowego kabla Ethernet

ZŁĄCZE USB DO PROGRAMOWANIA

Przy pomocy 4-pinowego złącza USB-B sterownika DG2S możemy przeprowadzić strojenie . oraz dokonać jego diagnostyki. Do złącza należy podłączyć płytkę programatora ( sprzedawana oddzielnie). która to umożliwi nam podłączenie sterownika do portu USB komputera PC. Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi programatora. Połączenie programatora z komputerem możemy dokonać przy pomocy standardowego kabla USB A-B (. który nie znajduje się w zestawie). Konfigurację. oraz diagnostykę możemy przeprowadzić przy pomocy programu Servoconfigurator3. który to możemy pobrać ze nasze strony. Zaleca się używanie najnowszej wersji oprogramowania. Wewnątrz pobranych plików znajduje się opis obsługi programu. Plytka programatora- instrukcja obsługi i podłączeniaServoconfig3_R17

SYGNALIZACJA STANU PRACY PRZEZ DIODY LED

Dwie diody [czerwona i zielona] znajdujące się na płytce sterownika obrazują dla użytkownika stan pracy sterownika. W poniższym rozdziale opisano znaczenie poszczególnych stanów diod.

BŁĘDY PODCZAS PRACY STEROWNIKA

 • Linia Error ( pin numer 5 złącza Main) jest dwukierunkowa ( pełni funkcję wejścia. oraz wyjścia). Jak zostało wspomniane wcześniej aktywnym stanem jest stan niski. oznacza to. że podczas normalnej pracy na linii tej występuje stan wysoki. Wymuszenie stanu niskiego na tej linii spowoduje zatrzymanie pracy sterownika. Wymuszenie stanu niskiego może odbyć się na dwa sposoby:
  • Zewnętrzny: podanie stanu niskiego na wejście może być dokonane przez program sterujący. czy przycisk zatrzymania. W przypadku wymuszenia stanu niskiego na tym wejściu sterownik zatrzyma pracę na stałe. Dopiero reset umożliwi dalszą pracę.
  • Wewnętrzny: sterownik sam wymusi stan niski na tej linii. w momencie gdy wystąpi błąd wewnętrzny sterownika podczas jego pracy. Wznowienie pracy jest możliwe w momencie usunięcia przyczyny błędu. oraz zresetowania sterownika. Linia ta może być użyta do monitorowania przez program sterujący stanu pracy sterownika w celu zatrzymania programu. gdy wystąpi błąd. W rozdziale 5.5. opisane zostały sposoby podłączenia linii Error do urządzeń zewnętrznych.
 • Poniżej znajduje się opis stanów pracy sterownika. oraz sposób ich sygnalizacji:
  • Normalna praca: Czerwona dioda jest wyłączona- Dioda zielona miga- Sygnalizowany jest normalny stan pracy sterownika [ bez błędu].
  • Limit błędu osiągnięty: Czerwona dioda miga- Zielona dioda miga- Błąd ten powstaje. gdy podczas pracy sterownika zostaje osiągnięty limit błędu określony przez użytkownika w programie Servoconfigurator3.
  • Błąd enkodera: Dioda zielona jest wyłączona- Dioda czerwona miga szybko- Błąd ten powstaje. gdy sterownik nie wykryje sygnałów pochodzących z enkodera [np. enkoder nie podłączony].
  • Przekroczona temperatura sterownika: Dioda zielona jest włączona- Dioda czerwona miga- Błąd ten powstaje. gdy temperatura obudowy sterownika podczas jego pracy przekroczy dozwoloną wartość. Zabezpieczenie to nie pozwoli wznowić pracy do momentu. aż temperatura nie obniży się poniżej 65°C.
  • Przekroczenie limitu prądu: Diody zielona i czerwona są wyłączone- Błąd ten powstaje. gdy prąd silnika przekroczy wartość określoną przez użytkownika w programie Servoconfigurator3 - sterownik nie może ograniczyć jego wartości.. Przyczyną może być zwarcie na zaciskach uzwojenia silnika. lub za niska rezystancja/indukcyjność uzwojeń silnika.
  • Punkty od 2 do 5 są to błędy. które powodują zmianę stanu na linii Error !!!

WYMIARY MONTAŻOWE

Wymiary oraz rozmieszczenie otworów montażowych

WYMIARY MONTAŻOWE

Wymiary podane są w mm. Obudowa sterownika ma 4 otwory montażowe o średnicy fi 3.5. Obudowa sterownika wykonana jest z aluminium. Stanowi ona radiator dla końcówek mocy sterownika. więc może ona się nagrzewać podczas pracy. Zaleca się montaż sterowników na powierzchni przewodzącej ciepło. która w większym stopniu umożliwi odprowadzenie ciepła. Przy montażu zaleca użycie pasty silikonowej. która poprawi wymianę temperatury między obudową. a powierzchnią montażu. Sterownik ma wbudowane zabezpieczenie temperaturowe. Ale w celu uniknięcia przegrzania i nieprzewidzianych zatrzymań zaleca się zapewnienia odpowiedniej wymiany ciepła wewnątrz szafy sterowniczej.

PODŁĄCZENIE SILNIKA

Zaleca się użycie pary skręcanych przewodów w oplocie do podłączenia silnika. w celu minimalizacji zakłóceń EMI. W celu minimalizacji wpływu rezystancji połączeń zaleca się użycie przewodów o jak największej średnicy.

PODŁĄCZENIE ENKODERA

Enkoder należy podłączyć do gniazda Encoder sterownika DG2S. Podłączenie to można wykonać przy pomocy standardowego kabla Ethernet - dostępnego w większości sklepów komputerowych. Kupując kabel o odpowiedniej długości z zarobionymi obiema końcówkami. możemy go przeciąć i w ten sposób przy pomocy jednego odcinka kabla podłączyć enkoder. a przy pomocy drugiego dokonać podłączenia sygnałów sterujących w złączu Main. Jeżeli użyta zostanie płytka interfejsu enkodera. wówczas potrzebny będzie kompletny kabel Ethernet. Połączenia zaleca się wykonać kablami w oplocie. Długość kabla połączeniowego powinna zawierać się w przedziale od 1 mb do 100 mb. Kable o długości mniejszej niż 1 mb. oraz większej niż 100 mb mogą spowodować niepoprawną pracę. ze względu na złe dopasowanie impedancji. Zaleca się odseparowanie kabli zasilających i silnikowych. od kabli enkoderów. Nie należy prowadzić ich blisko siebie. Powinny przecinać się jedynie pod kątem prostym.

WSKAZÓWKI PRZY ŁĄCZENIU

Zasilanie części logicznej jest odseparowane galwanicznie od zasilania silnika. Oznacza to. że masy obu tych napięć nie mają wspólnego potencjału - nie są ze sobą połączone. Takie rozwiązanie ma na celu uniknięcia zakłóceń powstałych wskutek istnienia tzw. pętli masowych. Nie należy stosować tego samego źródła zasilania dla zasilania części logicznej. oraz silnika. Aby uniknąć zakłóceń podczas komunikacji między komputerem. a sterownikami. należy używać separowanych źródeł zasilania dla części logicznej. oraz silników. Nie należy łączyć GND obu tych napięć razem. Przy podłączaniu sygnałów do złącza Main. oraz Encoder zaleca się użycie kabli w oplocie . Oplot kabla należy uziemić z jednej strony [np. w szafie sterowniczej].

LINIA ERROR i RESET

Linia Error jest dwukierunkowa. Jeżeli będziemy traktować ją jako wyjście. wówczas pracuje jako wyjście typu otwarty kolektor. Podczas normalnej pracy na linii tej występuje stan wysoki [ wewnątrz sterownika jest ona podwieszona przy pomocy rezystora ~100kOhm do 5V.]. Takie rozwiązanie umożliwia równoległe połączenie kilku sterowników przy pomocy linii Error. tworząc w ten sposób wspólna linię Error. Gdy na którymś ze sterowników zostanie zasygnalizowany stan awarii przez wymuszenie stanu niskiego na linii Error. wówczas wszystkie połączone linie zmienią swój stan na niski. wymuszając w ten sposób zatrzymanie pracy sterowników. Wspólna linia Error może również posłużyć do "poinformowania" programu sterującego [komputer. sterownik PLC] o wystąpieniu błędu. W tym celu należy wykorzystać zewnętrzny optoizolator. który możemy połączyć tak jak to zostało pokazane na rysunku 5. Przy pomocy przycisku. lub tranzystora NPN. włączonych tak jak to pokazano na rys.5 możemy wymusić zatrzymanie pracy sterowników z zewnątrz [ ręcznie. lub z programu sterującego]. Należy zwrócić uwagę na pobierany prąd z linii Error [ nie należy jej przeciążać ]. Do linii tej może być dołączany jedynie potencjał GND napięcia zasilania logiki sterownika. Uwaga!! Maksymalny ciągły prąd jakim możemy obciążyć linię Error wynosi 10mA. Przeciążenie linii grozi trwałym uszkodzeniem sterownika!! Podłączenie linii ERROR
  LINIA ERROR
Linia Reset pracuje w standardzie TTL. Podczas normalnej pracy na linii tej występuje 5V [ w odniesieniu do sygnału GND napięcia zasilania logiki]. Linia ta jest wewnątrz sterownika podwieszona przy pomocy rezystora ~100kOhm. Funkcja reset zostanie uaktywniona jeżeli na linii wymusimy stan niski.

Podłączenie liniii ERROR i RESET

Jak zostało wspomniane w poprzednim rozdziale. linia Error jest wyjściem typu otwarty kolektor. Możemy łączyć równolegle kilka sterowników przy pomocy tej linii. Linia Reset jest wejściem. które również możemy łączyć równolegle z innymi sterownikami. Możliwe jest również łączenie linii Error i Reset w obrębie jednego sterownika. lub grupy sterowników. Otrzymamy w ten sposób wspólną linię error/reset. Jeżeli na wspólnej linii error/reset wymusimy z zewnątrz stan niski GND. wówczas sterownik zachowa się tak jakby była wyzwolona linia Reset i sterownik zatrzyma pracę. Gdy przestaniemy wymuszać GND na wspólnej linii error/reset. sterownik automatycznie się zresetuje i wznowi pracę. Natomiast. gdy na którymś z sterowników połączonych w wspólną linię error/reset wystąpi błąd wewnętrzny. wówczas na wspólnej linii zostanie wymuszony stan niski. co spowoduje zatrzymanie pracy sterowników. Oznacza to. że na wspólnej linii Reset również jest stan niski. co spowoduje zresetowanie pracy wszystkich połączonych sterowników - w tym tego z błędem. Mamy tu do czynienia z automatycznym resetem. podczas którego na wspólnej linii generowany jest impuls trwający ok. 300msek. który to można wykorzystać do wysterowania zewnętrznej logiki sterującej. Przy takim połączeniu nie jest wymagany zewnętrzny przycisk do wykonania resetu sterowników w przypadku wystąpienia błędu. Należy pamiętać o tym. że wznowienie pracy jest możliwe jedynie po usunięciu przyczyny błędu. Ocenę potrzeby stosowania tego typu połączenia pozostawia się dla użytkownika. Jest to alternatywa dla ręcznego resetowania sterowników.

DOBÓR ŹRÓDŁA ZASILANIA

Sterowniki serii DG2S wymaga dwóch źródeł zasilania dla poprawnej pracy. Jedno dla zasilania części logicznej. drugie dla zasilania silnika. Typowo dla zasilania logiki możemy użyć stabilizowane napięcie 12V DC. Dla zasilania silnika najlepiej nadaje się niestabilizowane napięcie prądu stałego. Układ zasilania został przedstawiony na rysunku 5. Powinien składać się on z transformatora. mostka prostowniczego. oraz pojemności filtrującej. Moc zasilacza powinna być dobrana do zasilanych silników. Napięcie zasilania powinno być 5-10% wyższe od napięcia znamionowego silnika. Wydajność prądowa powinna zaspokoić przynajmniej prąd znamionowy silnika. lub sumaryczny prąd silników. jeżeli jest ich więcej. Przy doborze pojemności filtrujących należy pamiętać. aby stosować kondensatory na odpowiednie napięcie. Przy wyborze wartości pojemności możemy stosować następującą zasadę: w przypadku napięcia zasilania mniejszego niż 80V stosujemy 1000uF na każdy 1A prądu. Natomiast przy napięciu powyżej 80V stosujemy 2000uF na 1A. Nie zaleca się stosowania zasilaczy impulsowych dla zasilania sterowników. Zasilacze tego typu nie są przygotowane do odbioru zwrotu energii od odbiornika. Zastosowanie takiego połączenia może doprowadzić do uszkodzenia sterownika. i/lub zasilacza. Dobór źródła zasilania

Servokonfigurator
Pobierz

Plytka programatora- instrukcja
Pobierz

Instrukcja obsługi (ENG)
Pobierz