Filtruj

Rozmiar [mm]

Rozmiar [mm]

Szerokość [mm]

Szerokość [mm]

Wysokość M1

Wysokość M1

Wysokość F [mm]

Wysokość F [mm]

d1 x d2 x h

d1 x d2 x h

Producent

Producent

Czas realizacji

Czas realizacji

Cena

Cena

Szyny liniowe THK HSR

Szyny liniowe THK HSR

W prowadnicy typu HSR kulki prowadzone są obiegowo w czterech rzędach wewnętrzu wózka. W obszarze obciążenia kulki biegną międzydzy wyszlifowanymi dokładnie rowkami wózka i szyny, a następnie kierowane są z powrotem przez zintegrowane elementy zawracace i kanały powrotne płytek końcowych wózka. Konstrukcja płytek końcowych zapewnia bardzo spokojny ruch i niewielkie straty tarcia.

Długości standardowe i maksymalne szyn prowadnic typu HSR podane są w tabeli 8 w katalogu na stronie 187 - katalog można pobrać tutaj. W przypadku długości szyn przekraczających długość maksymalną, szyny wykonywane są w odcinkach w wersji dotykowej, do łączenia.

Przy zamawianiu długości niestandardowych należy wząć pod uwagę podany w tabeli wymiar G. Przy jego przekroczeniu szyna po montażu ma tendencję do niestabilności, przez co dokładność końca szyny może być zachwiana. Przy zamawianiu dwóch lub więcej segmentów szyny przeznaczonych do połączenia należy podawać całkowitą długość szyny.

Szyny w wersji dotykowej mają połączenia wykonane w technice iskrowej, a tylko obydwa końce mają krawędzie fazowane.

Właściwości prowadnic typu HSR:

Jednakowa obciżalność we wszystkich głównych kierunkach
Ze względu na rozmieszczenie każdego z rzędów kulek pod kątem styku 45° kompaktowa prowadnica HSR charakteryzuje się jednakowymi nośnościami w kierunku promieniowym, odrywającym i stycznym. Dzięki temu typ HSR może być stosowany w różnych położeniach w licznych aplikacjach.

Duża sztywność
Optymalny układ rzędów kulek umożliwia stosowanie wystarczających naprężeń wstępnych dla realizacji wolnego od luzów systemu prowadzenia linowego o dużej sztywności. Wózki o bardzo kompaktowym wykonaniu wykonane mają duże otwory gwintowane lub niegwintowane do mocowania montowanych do nich elementów. Prowadnice kompaktowe typu HSR mogą być zatem stosowane także w przypadkach dużych obciążeń, jak na przykład w obrabiarkach. Blaszki koszyków chronià kulki przed wypadaniem z wózka, jeżli – dla ułatwienia montażu – zostanie on zdjęty z szyny. Bardzo kompaktowa konstrukcja wózka zapewnia znaczną sztywność i precyzyjny ruch liniowy przy niezmienności właściwości ruchu w czasie.

Kompensacja niedokładności montażowych
̧Łukowe rowki obiegu kulek zaprojektowane zostały w układzie X ze stykiem 2-punktowym, co pozwala wózkowi na kompensację negatywnego wpływu niedokładności montażowych na dokładność ruchu także przy naprężeniu wstępnym.

Długa żywotność
Zarówno przy naprężeniu wstępnym, jak i przy niedokładnościach montażowych nie występuje znaczny wzrost poślizgu różnicowego. Właściwość ta zapewnia długą żywotność przy zachowaniu precyzji.

Wersja odporna na korozję
Na życzenie dostarczane mogą być wózki, szyny i kulki w wykonaniu nierdzewnym. Są one zwłaszcza przeznaczone do zastosowań w pomieszczeniach czystych, w przypadkach ograniczonych możliwości smarowania lub w miejscach o wysokiej wilgotności lub narażonych na oddziaływanie pryskającej wody.

Rozwiń opis
Zwiń opis
Szyny liniowe THK HSR
Rysunek techniczny
Aby sortować po cechach produktu kliknij w nazwę parametru.