Zawiasy - informacje techniczne

Ocena: / 5 ( głosy)
Zawiasy - informacje techniczne

Zasady doboru zawiasów z tworzywa

Poniższe wytyczne pomogą w dobraniu do drzwi właściwego typu i ilości zawiasów. Przy doborze zawiasó w projektanci powinni wziąć pod uwagę wartości Er, Ea, E90 przedstawione w tabeli przy każdym z zawiasów. Maksymalne obciążenia robocze (Er, Ea, E90) są wartościami, przy których nie nastąpi deformacja czy uszkodzenie zawiasu podczas normalnej eksploatacji. Podane obciążenia niszczące (Rr, Ra, R90) mają charakter informacji poglądowych. W przypadku użycia zawiasów CFN. i CFO., wartość E90 nie jest brana pod uwagę ze względu na konstrukcję i geometrię tych zawiasów.

Drzwi otwierane w osi pionowej

Niżej podano trzy parametry, które należy zweryfikować:
[(P•D1)+(P1•D2)] / D3 ≤ Er - przy zamkniętych drzwiach  
(P+P1) / N ≤ Ea
[(P•D1)+(P1•D2)] / D3 ≤ E90 - przy otwarciu drzwi pod kątem 90° (*)

P - waga drzwi [N]
P1 - dodatkowe obciążenie (jeśli występuje) [N]
N - ilość zawiasów
W - szerokość drzwi
D1 - odległość [m] środka ciężkości od osi obrotu zawiasów. Zazwyczaj wartość ta jest równa W/2
D2 - odległość [m] umiejscowienia dodatkowego obciążenia od osi zawiasów
D3 - suma odległości [m] wszystkich zawiasów od zawiasu będącego punktem odniesienia ( D3= d1+d2+....dn). Jeżeli montaż odbywa się za pomocą tylko dwóch zawiasów, D3 jest wówczas odległością między nimi.



Drzwi otwierane w osi poziomej

Niżej podano dwa parametry, które należy zwery!kować:
(P+P1) / N ≤ Er - przy zamkniętych drzwiach
(P+P1) / 2N ≤ E90 - przy otwarciu drzwi pod kątem 90° (*) (w przypadku gdy drzwi są dodatkowo obciążone)

Er - maksymalne robocze obciążenie promieniowe [N]
Ea - maksymalne robocze obciążenie osiowe [N]
E90 - maksymalne robocze obciążenie przy otwartym zawiasie pod kątem 90º [N] (*)







INFORMACJE POMOCNICZE DOTYCZĄCE WIERCENIA OTWORÓW MONTAŻOWYCH

Właściwe wpasowanie zawiasów z wtopionymi trzpieniami lub tulejami nagwintowanymi wymaga nawiercenia otworów o średnicy nie większej niż 0.5 mm od średnicy śruby mocującej zawias.

Przyklady doboru

P = 10 Kg = 98 N (10•9.81) masa drzwi
P1 = 5 Kg = 49 N (5•9.81) waga dodatkowego obciążenia
(np.: uchwyt+zamek+panel sterujący zamocowane na drzwiczkach)
N = 2 (założono użycie dwóch zawiasów)
W = 1.6 m (szerokość drzwiczek)
D1 = W/2 = 1.6/2 = 0.8 m odległość środka ciężkości drzwi od osi zawiasów.
D2 = 1.2 m odległość punktu zaczepienia dodatkowego obciążenia od osi zawiasów
D3 = 1.8 m dystans pomiędzy zawiasami

[(P•D1)+(P1•D2)] / D3 ≤ Er przy zamkniętych drzwiach
[(98•0.8)+(49•1.2)]/1.8 = 76 N ≤ Er
(P+P1) / N ≤ Ea
(98+49) /2 = 73.5 N ≤ Ea
[(P•D1)+(P1•D2)] / D3 ≤ E90
przy otwartych drzwiach pod kątem 90º
[(98•0.8)+(49•1.2)]/1.8 = 76 N ≤ E90

(*) Nie obowiązujące dla zawiasów CFN. i CFO.

Biorąc pod uwagę zawiasy z serii CFD. łaściwy rozmiar może być wybrany spośród zawiasów z wartościami obciążeń Er, Ea i E90 większymi niż wartości wyliczone, są nimi CFD.40 B-M4, CFD.40 CH-4-B-M4, CFD.40 CH-4-p-M4x18 lub dowolne z serii CFD.48 i CFD.66

Należy zawsze sprawdzać maksymalny moment siły dokręcania.

Zawiasy serii CFD., które spełniają trzy warunki wymienione powyżej:

Zawiasy dostępne w naszej ofercie:

Oznaczenie Materiał   Kąt obrotu
CFM. Technopolimer na bazie poliamidu (PA)
GN 237-ZD Odlew cynkowy
GN 237-NI Stal nierdzewna
GN 237-AL Aluminium Zawiasy GN 237-AL
GN 237-A4 Stal kwasoodporna
CFA. Technopolimer na bazie poliamiud (PA)
CFD. Technopolimer na bazie poliamiud (PA)
CFE. Technopolimer na bazie poliamiud (PA)
CFF. Technopolimer na bazie poliamiud (PA)
CFG. Technopolimer na bazie poliamiud (PA)
CFH. Technopolimer na bazie poliamiud (PA)
CFI. Technopolimer na bazie poliamiud (PA)  
CFJ. Technopolimer na bazie poliamiud (PA)
CFMW Technopolimer na bazie poliamiud (PA)
CFMY Technopolimer na bazie poliamiud (PA)
CFSQ Technopolimer na bazie poliamiud (PA)
CFSW Technopolimer na bazie poliamiud (PA)
GN 128 Stal 360°
GN 128.2 Aluminium, spawalne, 3.3206. 360°
GN 128.2-NI stal nierdzewna AISI CF-8,
stal nierdzewna AISI 316
360°
Rozwiń opis
Zwiń opis

Zadaj pytanie

Imię i nazwisko *
Adres e-mail *
Twoja wiadomość*
Anuluj