Uprawnienia SEP – rodzaje, jak zdobyć, do czego uprawniają?

7 września 2023 0

Autor:

Z roku na rok na rynku pracy jest coraz większe zapotrzebowanie na pracowników z uprawnieniami elektrycznymi (SEP). Ma to związek z rozwojem technologicznym, w związku z którym powstało wiele nowych specjalizacji w zawodzie elektryka, wymagających od fachowców posiadania odpowiednich kwalifikacji. Jakie są obecnie rodzaje uprawnień SEP (elektrycznych) jak je zdobyć i do czego uprawniają? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule. Zapraszamy do lektury!

Jak zdobyć uprawnienia SEP?

Najpopularniejszym kursem zawodowym, umożliwiającym zdobycie uprawnień SEP, jest kurs elektryka. Po zdaniu egzaminu końcowego otrzymuje się kwalifikację w grupie G1, która pozwala na zdobywanie kolejnych uprawnień.

By otrzymać uprawnienia we wspomnianej grupie G1, należy przystąpić do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Jego pozytywny wynik skutkuje otrzymaniem uprawnień honorowanych na terenie całej Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz w państwach, które należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Egzaminy, które umożliwiają uzyskanie uprawnień SEP, są dostępne dla osób powyżej 18. roku życia i spełniają minimalne kryterium edukacyjne, jakim jest co najmniej wykształcenie na poziomie podstawowym.

Rodzaje uprawnień SEP – do czego uprawniają?

Uprawnienia SEP G1

Co dają uprawnienia G1? SEP G1 umożliwiają podjęcie pracy, która związana jest zarówno z eksploatacją, jak i inspekcją urządzeń elektrycznych, instalacji, a także sieci elektroenergetycznych wytwarzających oraz zużywających energię elektryczną. Można wykonywać ją przy sieciach trakcyjnych oraz przy sieciach oświetlenia ulicznego. Ponadto uprawnienia SEP G1 umożliwiają zajmowanie się urządzeniami prądotwórczymi i elektrotermicznymi.

Uprawnienia G2

Do czego uprawniają uprawnienia G2? Uprawnienia SEP G2 zezwalają na pracę związaną z sieciami energetycznymi, która wykonywana jest przy kotłach parowych, wodnych, urządzeniach wentylacji oraz piecach przemysłowych.

Uprawnienia SEP G3

Uprawnienia G3 – pozwalają na podjęcie pracy przy urządzeniach, które zasilane są energią gazową, np. przy sieciach gazowych, turbinach gazowych oraz urządzeniach do produkcji, przetwarzania i uzdatniania paliw.

Wyłączniki różnicowo prądowe

Uprawnienia SEP do 1kV

Ponadto istnieją także dwa rodzaje uprawnień SEP do 1kV, zezwalające na pracę przy eksploatacji oraz sprawowania dozoru przy instalacjach elektrycznych, jak również sieciach elektroenergetycznych do 1kV:

Uprawnienia SEP E

Uprawnienia SEP E  zezwalają na wykonywanie prac technicznych oraz dokonywanie pomiarów.

Uprawnienia SEP D

Uprawnienia SEP D – zezwalają na dozór nad sieciami instalacyjnymi, a także pomiarami. Osoba, która posiada te kwalifikacje, może sprawować kontrolę nad pracownikiem, montującym te sieci lub dokonującym pomiaru.

Jakie wymagania należy spełnić, by uzyskać uprawnienia budowlane elektryczne?

Jest to zależne od rodzaju pracy, jaki chce się wykonywać. Jeśli chodzi o doświadczenie, w przypadku gdy praca będzie związana z eksploatacją urządzeń elektrycznych, nie będzie ono wymagane. Natomiast już przy uprawnieniach kontrolno-pomiarowych nie tylko zdobyta wiedza, ale i doświadczenie będą miały znaczenie – wymagania na egzaminie są bowiem bardzo wysokie.

To, w jaki sposób można uzyskać uprawnienia budowlane elektryczne, ustala organ właściwy, jakim jest Polska Izba Inżynierów Budowlanych, a także jej oddziały terenowe. Ponadto istnieje również specjalizacja techniczno-budowlana, jednak mogą się o nią ubiegać wyłącznie osoby, posiadające uprawnienia SEP bez ograniczeń, jeśli chodzi o specjalność.

Co ważne, żadna z prac elektrycznych nie może być przeprowadzana przez osoby, które nie posiadają odpowiednich kwalifikacji. Wymagane są w tym przypadku uprawnienia do 1 kV. Bez względu na specjalizację (instalacyjną czy telekomunikacyjną), kluczowa jest odpowiednia wiedza, a także doświadczenie.

Uzyskując pozytywny wynik egzaminu, kończącego dany kurs, otrzymuje się uprawnienia do pracy w zawodzie. Jednak wybór konkretnego typu kursu warto dobrze przemyśleć. Tak, aby był on jak najlepiej dopasowany do indywidualnych zainteresowań oraz do zapotrzebowania na rynku pracy

Ile trwa kurs SEP G1, G2, G3?

Kursy na uprawnienia G1, G2 lub G3 są niezwykle krótki ponieważ trwają zaledwie kilka godzin. Kursy SEP G1, G2, G3 stanowią atrakcyjną okazję do rozszerzenia swojego zakresu kwalifikacji.

Uprawnienia SEP ile ważne?

Warto mieć na uwadze, że uprawnienia SEP nie są przyznawane na zawsze. Każda osoba, która aktywnie pracuje w dziedzinie obsługi lub nadzoru nad urządzeniami elektrycznymi, jest zobowiązana do regularnego odnawiania swoich uprawnień co 5 lat. Odpowiedzialność za przystąpienie ponownie do szkolenia na uprawnienia elektryczne, które zapewni wymagane prawa energetyczne, spoczywa na samym specjaliście lub jego pracodawcy. Dokument potwierdzający ukończenie kursu i zdanie państwowego egzaminu zostaje wydany w ciągu 14 dni od dnia zakończenia kursu i zdania egzaminu państwowego.

W kolejnych artykułach opisujemy:

Punkt elektryczny – co to jest, cena, ile kosztuje?

Pomiar instalacji elektrycznej w praktyce – jak wykonać?

Próbnik elektryczny – rodzaje i zastosowanie

Narzędzia dla elektryka – jakie wybrać?

Bezpieczniki, elementy zabezpieczające instalacje elektryczne

Zabezpieczenie przewodów elektrycznych i instalacji

Wymiana instalacji elektrycznej – jaki koszt i kiedy wymienić?

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Powiązane produkty

Newsletter
Bądź na bieżąco