Filtruj

Prąd znamionowy [A]

Prąd znamionowy [A]

Ilość biegunów

Ilość biegunów

Znamionowy prąd różnicowy

Znamionowy prąd różnicowy

Typ wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego

Typ wyzwalania urządzenia różnicowoprądowego

Ilość modułów

Ilość modułów

Szerokość [mm]

Szerokość [mm]

Wysokość

Wysokość

Głębokość

Głębokość

Znamionowe napięcie robocze Ue (AC)

Znamionowe napięcie robocze Ue (AC)

Producent

Producent

Czas realizacji

Czas realizacji

Cena

Cena

Wyłącznik różnicowo prądowy

Wyłącznik różnicowo prądowy

Wyłączniki różnicowo prądowe są podstawowym zabezpieczeniem zapewniającym ochronę przeciwporażeniową dla ludzi. Jeszcze niedawno nie były one obowiązkowe i rzadko je spotykaliśmy. Obecnie wyłączniki różnicowoprądowe stanowią niezbędny element każdej nowej budynkowej instalacji elektrycznej. 

Zasada działania wyłącznika różnicowoprądowego:

Przez wyłącznik różnicowoprądowy przechodzą przewody fazowy i neutralny. Obecny w wyłączniku układ monitoruje ilość prądu, która znajduje się w obwodzie. Jeśli wystąpi awaria instalacji elektrycznej, na skutek której napięcie pojawi się na obudowie urządzenia elektrycznego, nastąpi upływ prądu do uziemienia. Podobna sytuacja wystąpi w momencie kontaktu człowieka z przewodem fazowym instalacji elektrycznej - prąd popłynie przez niego do ziemi. W tym momencie wyłącznik różnicowoprądowy powinien wykryć upływ prądu do uziemienia i wyłączyć instalację elektryczną. 

Oferta naszego sklepu obejmuje wyłączniki różnicowoprądowe najlepszych producentów. Wśród nich znajdują się między innymi tak renomowane firmy jak GACIA oraz ETI. Mechanizmy te z powodzeniem mogą być stosowane w małych urządzeniach oraz dużych maszynach. Dostosowane są do wymogów i warunków przemysłowych, gdzie konieczne jest zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz stabilności przepływu prądu elektrycznego. Wszystkie oferowane przez nas produkty są produktami atestowanymi.

Obowiązkowym elementem domowych instalacji elektrycznych jest wyłącznik różnicowo prądowy. To specjalny aparat, który pozwala odciąć napięcie, jeśli wykryje groźny dla człowieka prąd różnicowy. Jak dokładnie działa i jak jest zbudowany? Tego dowiesz się w poniższym opisie.

Wyłącznik różnicowoprądowy to obowiązkowy element instalacji elektrycznej, który ma dwie funkcje. Po pierwsze zabezpiecza użytkownika przed porażeniem prądem, a po drugie – zmniejsza ryzyko pożaru, który mogłaby spowodować awaria sieci elektrycznej. Potoczna nazwa tego urządzenia to wyłącznik przeciwporażeniowy, a także bezpiecznik różnicowoprądowy.

Wyłącznik różnicowoprądowy funkcjonuje również jako skrót RCD lub RCCB.

Dodajmy na marginesie, że obowiązek instalowania wyłącznika różnicowoprądowego nie dotyczy gniazdek przygotowanych pod konkretne urządzenia elektryczne. Chodzi o gniazdka, gdzie nie są podłączone żadne inne urządzenia poza tymi, które zostały tam zaplanowane, takie jak lodówka, pralka czy płyta indukcyjna.

Mechanizm działania wyłączników różnicowoprądowych polega na tym, że wykrywają różnicę pomiędzy prądem wpływającym i wypływającym i wówczas rozłącza obwód. Chodzi o niedopuszczalną różnicę wartości prądu w przewodach fazowych i przewodzie neutralnym, czyli o prąd różnicowy. Jeśli wyłącznik różnicowo prądowy wykryje upływ prądu do uziemienia lub do ludzkiego ciała i upływ ten przekroczy dopuszczalną wartość, wówczas odetnie dopływ prądu. Dzięki funkcji odcinania instalacji od zasilania, wyłącznik różnicoprądowy chroni człowieka przed porażeniem zarówno przy dotyku bezpośrednim, jak i pośrednim.

Wyłącznik różnicowo-prądowy składa się z czterech głównych części: zestyków torów prądowych, wyzwalaczy różnicowoprądowy, tzw. przekładnika Ferrantiego oraz obwodu testowego umożliwiającego sprawdzenie jego działania. Szczególnie istotny jest przekładnik Ferrantiego, który służy do pomiaru prądu upływu.

W sklepach z elektryką można kupić wiele wyłącznik różnicowoprądowych, które różnią się między sobą przede wszystkim ze względu na stopień czułości na prąd różnicowy. Najprostszy podział wygląda następująco:

- do 30 mA – to powszechnie występujące wyłączniki wysokoczułe. Instaluje się je obowiązkowo w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych, gdzie występuje wysokie ryzyko uszkodzenia instalacji elektrycznej.

- od 30 do 500 mA – średnioczuły wyłącznik różnicowo prądowy wykorzystywany w budynkach mieszkalnych oraz na placach budowy.

- od 500 mA – aparaty o niskiej czułości przystosowane do współpracy z obwodami o dużym prądzie upływu, które występują w dużych instalacjach przemysłowych. Wykorzystuje się je często jako główny wyłącznik instalacji elektrycznej.

Należy pamiętać, że wyłącznik różnicowoprądowy zapewnia dodatkową ochronę, lecz nie daje 100-procentowej gwarancji, że nic nam się nie stanie. Wciąż możemy ulec porażeniu, lecz szybkie działanie wysokoczułych wyłączników domowych (przepływ prądu ustaje po 0,1–0,2 sekundy) skraca czas porażenia.

Rozwiń opis
Zwiń opis
Aby sortować po cechach produktu kliknij w nazwę parametru.