Mikrometr – budowa i jak mierzyć?

17 lipca 2019 0

Autor:

Mikrometr (przyrządy mikrometryczne) to grupa przyrządów pomiarowych, w których funkcję wzorca pełni dokładnie wykonana śruba. Skok tej śruby, zwanej mikrometryczną, odtwarza znaną wartość długości wynoszącą najczęściej 0,5 mm lub 1 mm. Przyrządy mikrometryczne służą do bezpośrednich pomiarów wymiarów liniowych: zewnętrznych, wewnętrznych i mieszanych. Można je podzielić na przyrządy mikrometryczne ogólnego przeznaczenia oraz przyrządy mikrometryczne specjalne.

Mikrometr rodzaje

Do przyrządów mikrometrycznych ogólnego przeznaczenia zaliczyć można;

mikrometry do wymiarów zewnętrznych;

mikrometry szczękowe;

głębokościomierze mikrometryczne;

średnicówki mikrometryczne: a) dwustykowe; b) trójstykowe;

głowice i wkładki mikrometryczne.

Rys.1 Mikrometry ogólnego przeznaczenia; a) do wymiarów zewnętrznych:
b) mikrometr szczękowy: c) średnicówka dwustykowa;
d) głębokościomierz mikrometryczny; e) głowica mikrometryczna.

 

 

Rys.2. Mikrometry specjalne; a) mikrometr talerzykowy; b) mikrometr do gwintów;

c) mikrometr do powierzchni obrotowych; d) mikrometr do rur; e) mikrometr do rur

Budowa mikrometru

Rys.3. Budowa mikrometru: 1- kabłąk; 2 – kowadełko; 3 – wrzeciono;
4 – tuleja; 5 – bęben; 6 – sprzęgiełko; 7 – zacisk; 8 – śruba mikrometryczna.

Mikrometr jak mierzyć

Rys.4. Odczyt pomiaru mikrometra; a) wynik pomiaru 5.35 mm; b) wynik pomiaru 4.80 mm.

Dużo osób zadaje pytanie jak zmierzyć mikrometrem? Mierzenie mikrometrem dokonuje się z podziałki naniesionej na tulei mikrometru. Części milimetrowe odczytuje się na podziałce górnej, natomiast połówki milimetrów na podziałce pomocniczej poniżej linii c. Setne części milimetra odczytuje się z podziałki umieszczonej na bębnie, Jeżeli podczas odczytu stwierdzimy, że najbliższa lewej krawędzi bębna jest kresa podziałki pomocniczej, to wartość odczytaną z podziałki bębna należy skorygować, dodając do niej pół milimetra.

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Powiązane produkty

Newsletter
Bądź na bieżąco