Jaki smar do prowadnic liniowych? – Smarowanie prowadnic

13 stycznia 2021 0

Autor:

Aby wykorzystać w pełni funkcjonalność systemu ruchu liniowego, ważne jest, aby zapewnić odpowiednie smarowanie, które najlepiej spełnia warunki eksploatacji. Środek smarny jest elementem konstrukcyjnym i jest uwzględniany już przy projektowaniu maszyny. Przy doborze środka smarnego należy wziąć pod uwagę zakres temperatur roboczych oraz warunki pracy i otoczenia. W artykule znajdziesz informacje o stosowaniu smarowania do prowadnic liniowych, doboru odpowiednich smarów lub olejów smarnych do określonych zastosowań wraz z konkretnymi przykładami. Sprawdź jaki smar do prowadnic liniowych będzie najlepszy!

W artykule podajemy konkretne przykłady zastosowań odpowiednich smarów. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skonsultuj się z dostawcą środka smarnego, aby zapewnić optymalne smarowanie.

Smarowanie prowadnic liniowych

Elementy maszyn techniki liniowej muszą być odpowiednio smarowane, aby zapewnić prawidłowe działanie i długą żywotność.

Niniejsze instrukcje smarowania mają na celu pomóc użytkownikowi w doborze odpowiednich smarów i ilości smarów oraz w określeniu odpowiednich okresów smarowania.

Podane tutaj informacje nie zwalniają użytkownika z obowiązku przeprowadzenia praktycznych testów w celu sprawdzenia określonych okresów smarowania i dokonania niezbędnych regulacji. Po każdym procesie smarowania należy przeprowadzić kontrolę, aby upewnić się, że element maszyny jest nadal odpowiednio nasmarowany (sprawdzenie filmu smarnego).

Po co smar do prowadnic?

Smar:

– redukuje tarcie części ruchomych, zapobiega w ten sposób zatarciu i zmniejsza zużycie;
– tworzy warstwę oleju na powierzchniach tocznych, zmniejszając naprężenia, które powstają na powierzchni i zabezpiecza system przed zmęczeniem tocznym;
– powleka metalowe powierzchnie warstwą oleju, zapobiegając rdzewieniu.

Jak ważne jest prawidłowe użycie smarów?

No właśnie, prawidłowe użycie smarów. W miarę możliwości należy unikać długotrwałego i powtarzającego się kontaktu olejów smarnych ze skórą. Miejsca na skórze spryskane cieczą smarną należy czyścić wodą z mydłem. Podczas pracy stosować ochronę skóry, a po skończonej pracy krem natłuszczający. W stosownych przypadkach nosić odzież ochronną odporną na olej (np. rękawiczki, fartuch).

 

Nie myj rąk ropą naftową, rozpuszczalnikami lub środkami chłodząco-smarującymi, które mogą być lub już są wymieszane z wodą. Mgiełkę olejową należy odciągnąć w miejscu jej powstania

 

Należy nosić okulary ochronne, aby zapobiec kontaktowi z oczami. Jeśli mimo to smar dostanie się do oczu, przepłucz dotknięty obszar dużą ilością wody. Jeśli podrażnienie oczu nie ustąpi, skonsultuj się z okulistą.

Czy wiedziałeś o tym, żeby żadnym wypadku nie wywoływać wymiotów, jeśli przypadkowo połknie się ciecz smarną? Natychmiast zasięgnij pomocy medycznej.

Z reguły dla smarów dostępne są karty charakterystyki zgodnie z 91/155 / EWG. Znajdziesz tam szczegółowe informacje na temat ochrony zdrowia i środowiska oraz zapobiegania wypadkom..

Większość smarów powoduje skażenie wody. Z tego powodu nigdy nie wolno im dopuścić do przedostania się do gleby, wody lub kanalizacji.

 

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące przechowywania środków smarnych

Smary należy przechowywać w dobrze zamkniętych opakowaniach w chłodnym i suchym miejscu. Należy je chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i mrozem. Smarów nie wolno przechowywać razem z artykułami spożywczymi. Smarów nie wolno przechowywać razem z utleniaczami.

 

 

Należy przestrzegać instrukcji zawartych w karcie charakterystyki dostarczonej przez dostawcę środka smarnego.

 

 

Czy prowadnice i wózki przyjeżdżają zawsze nasmarowane?

W zależności od grupy produktów i od producenta prowadnice liniowe są dostarczane z konserwacją lub podstawowym smarowaniem. Zakonserwowane bloki są w całości pokryte olejem antykorozyjnym. Wtedy przed uruchomieniem należy przeprowadzić wstępne smarowanie.

Bloki ze smarowaniem podstawowym są dostarczane ze zmniejszoną ilością smaru. Kanały smarowe są w dużej mierze wolne od smaru. Ułatwia to wymianę smaru i umożliwia przejście ze smarowania smarem na olej. Do uruchomienia prowadnicy liniowej wystarczy smarowanie podstawowe. Po pomyślnym uruchomieniu należy przeprowadzić wstępne smarowanie.

Tabela 1. Podział smarów na klasy konsystencji według NLGI oraz według PN – 85/C-04095

Klasa konsystencji

Zakres penetracji po ugniataniu w temp. 25ºC wg NLGI

Zakres penetracji po ugniataniu w temp. 25ºC wg PN-85/C-04095

000

445÷475

440-480

00

440-430

395-435

0

335-385

350-390

1

310-340

305-345

2

265-295

260-300

3

220-250

215-255

4

175-205

170-210

5

130-160

125-165

6

85-115

80-120

7

40-70

 

Do wstępnego smarowania prowadnic liniowych należy użyć smaru odpowiedniego do łożysk tocznych i ślizgowych z olejem mineralnym jako olejem bazowym i zagęszczaczami zgodnie z DIN 51825 (K2K), klasa NLGI 2.

Wybór środka smarnego do prowadnic liniowych

Jako środki smarne do prowadnic liniowych można stosować oleje, smary lub smary o niskiej lepkości. Stosowane są te same smary, co w przypadku łożysk tocznych. Z reguły dobór środka smarnego i metody podawania można dostosować tak, aby pasowały do smarowania innych elementów maszyny.

 

 

Do prowadnic liniowych nie wolno używać smarów zawierających MoS2 lub grafit.

 

 

Mieszalność smarów do prowadnic liniowych

Często zostają resztki olejów i aż chciałoby się tak wlać je do jednej butelki… Zanim to zrobisz sprawdź mieszalność różnych smarów. Oleje smarowe na bazie olejów mineralnych o tej samej klasyfikacji i o podobnej lepkości (maksymalnie jedna różnica klas) można mieszać.

Smar do prowadnic liniowych można mieszać, jeśli ich olej bazowy i rodzaj zagęszczacza są takie same. Lepkość oleju bazowego musi być podobna. Maksymalna różnica w klasie NLGI to jeden poziom.

No dobra, ale co tak naprawdę stoi na przeszkodzie żeby smary łączyć ze sobą? Otóż stosowanie innych środków smarnych niż wymienione może oznaczać krótsze okresy między smarowaniami i zmniejszoną wydajność. Mogą również zachodzić reakcje chemiczne między tworzywami sztucznymi, smarami i środkami konserwującymi.

Dobór środka smarnego w zależności od warunków pracy

Zasadniczo wybór środka smarnego zależy od temperatury pracy i różnych czynników związanych z eksploatacją, np. obciążenia, wibracje, oscylacje, droga. Należy również wziąć pod uwagę specjalne wymagania, takie jak stosowanie w połączeniu z silnymi lub agresywnymi mediami, w czystych pomieszczeniach, w próżni lub w przemyśle spożywczym.

W ostatnim rozdziale zawarliśmy listę zastosowań i odpowiednich smarów. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skonsultuj się z dostawcą środka smarnego, aby zapewnić optymalne smarowanie.

Stosowanie smarów i olejów w scentralizowanych układach smarowania

Zalecamy oddzielne wstępne smarowanie przed podłączeniem do centralnego układu smarowania za pomocą smarownicy. Ważne jest również, aby upewnić się, że wszystkie przewody i elementy są wypełnione smarem i nie zawierają poduszek powietrznych.

 

Unikaj długich przewodów i przewodów o małej średnicy.
Przewody muszą być poprowadzone z nachyleniem w górę.

 

 

Liczba impulsów zależy od ilości smaru na jedną porcję i wielkości smarowniczki.

 

 

 

 

 

Przestrzegaj instrukcji producentów układów smarowania.

 

 

Ciecz smarna pod ciśnieniem

Prowadnice liniowe mogą być smarowane smarem stałym, półpłynnym lub olejem w zależności od zastosowania. Wymagane ciśnienie smaru zależy od rozmiaru instalacji, smaru, długości przewodu zasilającego i rodzaju połączenia smarującego.

W przypadku układów stałego smarowania zalecane jest minimalne ciśnienie od 4 do 6 barów. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie smaru wynosi 30 barów.

 

Zbyt wysokie ciśnienie lub zbyt duża ilość smaru może spowodować uszkodzenie bloku.

 

 

W szczególności w przypadku bloków z podwójnym uszczelnieniem smarowanie należy przeprowadzić bardzo ostrożnie, w przeciwnym razie uszczelki mogą zostać uszkodzone.

Pierwsze smarowanie po uruchomieniu prowadnicy liniowej

Przed uruchomieniem prowadnic liniowych należy przeprowadzić wstępne smarowanie zgodnie z załączoną przez producenta instrukcją smarowania. Jeśli kanały smarowania są całkowicie wypełnione smarem przejście ze smarowania smarem na smarowanie olejem nie jest już możliwe bez całkowitego oczyszczenia bloku.

I tak prowadnice liniowe mogą być dostarczane albo zakonserwowane, albo z podstawowym smarowaniem. Smarowanie wstępne odbywa się w trzech etapach.

Smarowanie wstępne prowadnic liniowych w trzech etapach

 

Wprowadź ilość smaru określoną przez producenta, powoli obracając smarownicę. Przesuń wózek trzy razy o ok. trzy długości wózka. Powtórz czynność jeszcze dwukrotnie.

 

 

Następnie przeprowadź blok na całej długości przesuwu i sprawdź, czy na całej szynie widać warstwę smaru. Jeśli tak nie jest, zwiększ ilość smaru.

 

 

 

Jeśli prowadnice liniowe są montowane pionowo, z boku lub z szyną do góry, należy zwiększyć ilość dosmarowywania o ok. 50%.

 

 

 

Ponowne smarowanie prowadnic liniowych

Okresy smarowania w dużym stopniu zależą od warunków pracy (obciążenia, prędkość, przyspieszenie) i warunków środowiskowych (temperatura, płyny itp.). Wpływy środowiska, takie jak duże obciążenia, wibracje, duże odległości przesuwu i brud skracają okresy smarowania. W przypadku czystych warunków środowiskowych, krótkich dystansów jazdy i niewielkich obciążeń okresy smarowania można wydłużyć. Po upływie okresu smarowania należy wprowadzić ilość smaru określoną przez producenta, powoli uruchamiając smarownicę jednym ruchem.

I tak samo jak przy pierwszym smarowaniu, jeśli prowadnice liniowe są montowane pionowo, z boku lub z szyną do góry, należy zwiększyć ilość dosmarowywania o ok. 50%. Sprawdź, czy na całej szynie widać warstwę smaru. Jeśli tak nie jest, zwiększ ilość smaru. W przypadku normalnych warunków pracy obowiązują podane okresy dosmarowywania

Zalecane środki smarne do prowadnic liniowych

Zasadniczo wybór środka smarnego zależy od temperatury pracy i różnych czynników związanych z eksploatacją, np. obciążenia, wibracje, oscylacje, aplikacje o krótkim skoku. Należy również wziąć pod uwagę specjalne wymagania, takie jak stosowanie w połączeniu z silnymi lub agresywnymi mediami, w czystych pomieszczeniach, w próżni lub w przemyśle spożywczym.

Poniżej znajduje się lista zastosowań i odpowiednich smarów. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skonsultuj się z dostawcą środka smarnego, aby zapewnić optymalne smarowanie.

1. Smar do prowadnic liniowych – jaki wybrać?

Do smarowania smarem plastycznym zalecamy smar odpowiedni do łożysk tocznych i ślizgowych z olejem mineralnym jako olejem bazowym i zagęstnikami zgodnie z DIN51825 do zastosowań w trudnych warunkach z dodatkami EP. Klasa NLGI 1 lub 2. Stosowanie smarów o innych klasach konsystencji jest bezpieczne po uzyskaniu zgody dostawcy smaru i producenta prowadnicy.

 

Do prowadnic liniowych nie wolno używać smarów zawierających MoS2 lub grafit.

 

 

 

Poniższe informacje na temat środków smarnych służą jako przykłady i służą jedynie jako pomoc w wyborze. Inne smary mogą być wybrane po wyjaśnieniu konkretnego zastosowania z dostawcami smarów.

1.1. Smar do prowadnic liniowych do standardowych zastosowań

Obciążenie: max. 15% bazowej nośności dynamicznej
Zakres temperatur: od –10° C do + 80° C
Prędkość: <1 m/s

Tabela 2. Zalecane smary do standardowych zastosowań

 

ProducentNazwa handlowa
HIWIN G05
Klüber Lubcon Klüberlub GL-261
MobilMobilux EP1
Fuchs LubritechLagermeister BF2
TURMOGREASECAK 2502

 

1.2. Smar do prowadnic liniowych do pracy w trudnych warunkach

Obciążenie: max. 50% bazowej nośności dynamicznej
Zakres temperatur: od 0° C do + 80° C
Prędkość: <1 m/s

Tabela 3. Zalecane smary do pracy w trudnych warunkach

ProducentNazwa handlowa
HIWIN G01G01
Klüber Klüberlub Klüberlub BE 71-501
Fuchs Lubritech Lagermeister EP2
Lubcon TURMOGREASE Li 802EP

1.3. Smary do stosowania w pomieszczeniach czystych / próżni

Obciążenie: max. 50% bazowej nośności dynamicznej
Zakres temperatur: od –10° C do + 80° C
Prędkość: <1 m/s

Tabela 4. Zalecane smary do zastosowań w pomieszczeniach czystych/ próżniowych

ProducentNazwa handlowa
HIWIN G02
Klüber Klüberalfa HX 83-302
Fuchs LubritechGleitmo 591

1.4. Smary do stosowania w próżni/clean room przy dużych prędkościach

Obciążenie: max. 50% bazowej nośności dynamicznej
Zakres temperatur: od –10° C do + 80° C
Prędkość: >1 m/s

Tabela 5. Zalecane smary do zastosowań w pomieszczeniach czystych/próżniowych przy dużych prędkościach.

 

ProducentNazwa handlowa
HIWIN G03
Klüber Isoflex Topas NCA52

1.5. Smar do prowadnic liniowych pracujących z dużymi prędkościami

Obciążenie: max. 50% bazowej nośności dynamicznej
Zakres temperatur: od –10° C do + 80° C
Prędkość: >1 m/s

Tabela 6. Zalecane smary do zastosowań przy dużych prędkościach.

 

ProducentNazwa handlowa
HIWIN G04
Klüber Isoflex NCA15
LubconTURMOGREASE Highspeed L252

 

1.6. Smary do stosowania w przemyśle spożywczym

Obciążenie: max. 15% bazowej nośności dynamicznej
Zakres temperatur: od –10° C do + 80° C
Prędkość: <1 m/s

Tabela 7. Zalecane smary do zastosowań w przemyśle spożywczym

 

ProducentNazwa handlowa
MobilMobilgrease FM102
Klüber Klübersynth UH1 14-151
Fuchs LubritechGERALYN 1

1. Smary stałe o obniżonej lepkości do prowadnic liniowych

W scentralizowanych układach smarowania często stosuje się smary o niskiej lepkości, ponieważ są one bardziej efektywnie rozprowadzane po całym układzie ze względu na ich miękką strukturę.

Należy przestrzegać instrukcji producenta układu smarowania. Poniższe informacje na temat smarów służą jako przykłady i służą jedynie jako pomoc w wyborze. Inne smary mogą być używane po skonsultowaniu konkretnego przypadku z dostawcą smaru i producentem prowadnicy liniowej.

Ponadto należy przestrzegać instrukcji producentów środków smarnych.

2.1. Smar o obniżonej lepkości do prowadnic liniowych do standardowych zastosowań

Obciążenie: max. 15% bazowej nośności dynamicznej
Zakres temperatur: od –10° C do + 80° C
Prędkość: <1 m/s

Tabela 8. Zalecane smary o niskiej lepkości do standardowych zastosowań

 

ProducentNazwa handlowa
MobilMobilux EP004
Klüber MICROLUBE GB 00
Fuchs LubritechGEARMASTER LI 400

 

2.2. Smar do prowadnic liniowych pracujących w trudnych warunkach o obniżonej lepkości

Obciążenie: max. 50% bazowej nośności dynamicznej
Zakres temperatur: od 0° C do + 80° C
Prędkość: <1 m/s

Zalecane smary o niskiej lepkości do zastosowań heavy duty:
Zalecamy skonsultowanie się z producentem smarów w sprawie stosowania smarów o niskiej lepkości do zastosowań w trudnych warunkach

2.3. Smar do prowadnic liniowych w pomieszczeniach czystych / próżni o obniżonej lepkości

Obciążenie: max. 50% bazowej nośności dynamicznej
Zakres temperatur: od 0° C do + 80° C
Prędkość: <1 m/s

Zalecane smary o niskiej lepkości do zastosowań w pomieszczeniach czystych / warunkach próżni:
Zalecamy skonsultowanie się z producentem smarów w sprawie stosowania smarów o niskiej lepkości do zastosowań w pomieszczeniach czystych / warunkach próżni.

2.4. Smar do prowadnic liniowych o obniżonej lepkości pracujących z dużymi prędkościami

Obciążenie: max. 50% bazowej nośności dynamicznej
Zakres temperatur: od –10° C do + 80° C
Prędkość: >1 m/s

Tabela 9. Zalecane smary o obniżonej lepkości do zastosowań przy dużych prędkościach.

 

ProducentNazwa handlowa
Mobil Mobilux EP004
Klüber Isoflex Topas NCA5051
Fuchs LubritechGEARMASTER Li 400

 

2.5. Smar do prowadnic liniowych o obniżonej lepkości do stosowania w przemyśle spożywczym

Obciążenie: max. 15% bazowej nośności dynamicznej
Zakres temperatur: od –10° C do + 80° C
Prędkość: <1 m/s

Tabela 10. Zalecane smary o niskiej lepkości do zastosowań w przemyśle spożywczym

 

ProducentNazwa handlowa
MobilMobilgrease FM003
Klüber Klübersynth UH1 14-1600
Fuchs LubritechGERALYN 00

3. Kiedy oleje smarne do prowadnic liniowych?

Zaletą olejów smarnych jest bardziej równomierne rozprowadzenie i skuteczniejsze dotarcie do powierzchni styku. Oznacza to jednak również, że oleje smarowe gromadzą się w dolnej części produktu pod wpływem siły ciężkości i tym samym szybciej powodują zabrudzenia. Z tego powodu wymagane są większe ilości smaru niż w przypadku smarowania smarem plastycznym.

Smarowanie olejem jest z reguły odpowiednie tylko wtedy, gdy stosowany jest scentralizowany system smarowania lub w przypadku prowadnic liniowych wyposażonych w smarowniczkę. Zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta układu smarowania.

Poniższe informacje na temat smarów służą jako przykłady i służą jedynie jako pomoc w wyborze. Inne smary mogą być używane po skonsultowaniu konkretnego przypadku z dostawcą smaru i producentem prowadnicy liniowej.

3.1. Oleje smarne do prowadnic liniowych do standardowych zastosowań

Obciążenie: max. 15% bazowej nośności dynamicznej
Zakres temperatur: od –10° C do + 80° C
Prędkość: <1 m/s

Tabela 11. Zalecane oleje do standardowych zastosowań

 

ProducentNazwa handlowa
MobilMobilgear 630
Klüber Klüberoil GEM 1-150 N
Fuchs LubritechGEARMASTER CLP 320

 

3.2. Oleje do prowadnic liniowych do pracy w trudnych warunkach

Obciążenie: max. 50% bazowej nośności dynamicznej
Zakres temperatur: od 0° C do + 80° C
Prędkość: <1 m/s

Zalecane oleje smarne do zastosowań heavy duty:
Zalecamy skonsultowanie się z producentem smarów w sprawie stosowania olejów do zastosowań w trudnych warunkach

3.3. Oleje do stosowania w pomieszczeniach typu clean room / warunkach próżni

Obciążenie: max. 50% bazowej nośności dynamicznej
Zakres temperatur: od 0° C do + 80° C
Prędkość: <1 m/s

Tabela 12. Zalecane oleje do zastosowań w pomieszczeniach typu clean room / warunkach próżni

 

ProducentNazwa handlowa
MobilMobilgear 626
Klüber Tyreno Fluid E-95 V

 

3.4. Oleje do prowadnic liniowych do zastosowań przy dużych prędkościach

Obciążenie: max. 50% bazowej nośności dynamicznej
Zakres temperatur: od 0° C do + 80° C
Prędkość: >1 m/s

Tabela 13. Zalecane oleje do zastosowań przy dużych prędkościach

 

ProducentNazwa handlowa
KlüberKlüberoil GEM 1-46 N

 

3.5. Oleje do prowadnic liniowych do stosowania w przemyśle spożywczym

Obciążenie: max. 15% bazowej nośności dynamicznej
Zakres temperatur: od –10° C do + 80° C
Prędkość: <1 m/s

Tabela 14. Zalecane oleje do prowadnic liniowych do zastosowań w przemyśle spożywczym

 

ProducentNazwa handlowa
Klüber Klüberoil 4 UH1-68 N

 

Smar do prowadnic – podsumowanie

W artykule podaliśmy konkretne przykłady zastosowań odpowiednich smarów. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości jaki smar do prowadnic liniowych , skonsultuj się z dostawcą środka smarnego, aby zapewnić optymalne smarowanie. To bardzo ważne, ponieważ przy użyciu odpowiedniego smarowania prowadnice liniowe wystarczą na kilka lat użytkowania. Do wykorzystania wszędzie tam gdzie wymagana jest energooszczędność mechanizmów.

Poniższe informacje na temat smarów służą jako przykłady i służą jedynie jako pomoc w wyborze. Inne smary do prowadnic liniowych mogą być używane po skonsultowaniu konkretnego przypadku z dostawcą smaru i producentem prowadnicy liniowej. Należy przestrzegać instrukcji producenta układu smarowania i instrukcji producentów środków smarnych.

EBMiA ma w swoim asortymencie prowadnice liniowe tylko sprawdzonych producentów, dlatego są to produkty wysokiej jakości: Rexroth, SKFHIWIN, INA, NSKTHK. Skontaktuj się z naszym doradcą handlowym w przypadku braku odpowiedniej prowadnicy liniowej, a także zasięgnij porady przy odpowiednim wyborze. Zależy nam na Państwa zadowoleniu, dlatego duży nacisk kładziemy na profesjonalną obsługę Klienta w każdym aspekcie.

W kolejnych artykułach opisujemy:

Wałek podparty czy prowadnica liniowa?

Dobór prowadnic profilowanych – szynowych

 

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Powiązane produkty

Newsletter
Bądź na bieżąco