G Code – Aktywna funkcja przygotowawcza – słowo NC adresowane literą G, po którym następuje wartość numeryczna, G-kody to flagi, które po wykonaniu przez sterownik maszyny inicjują ruchy osi, zmiany płaszczyzn, zmiany prędkości posuwu itp.

G00 – Szybki ruch osi posuwu przy maksymalnej prędkości.

G01 – Liniowa interpolacja – Prosty ruch osi liniowej przy kontrolowanym posuwie.

G02 – Ruch kołowy zgodnie z ruchem wskazówek zegara przy użyciu dwóch osi w jednym bloku programu

G03 – Ruch kołowy przeciwnie do ruchu wskazówek zegara za pomocą dwóch osi w jednym bloku programu

G04 – Zatrzymanie ruchu osi przez zaprogramowany czas. Np. G04 P5, gdzie wartośc pauzy p to 5 sekund lub milisekund, zależnie od ustawień programu sterującego.

G17 – Wybór płaszczyzny XY.

G18 – Wybór płaszczyzny XZ.

G19 – Wybór płaszczyzny YZ.

G20 – G70 – jednostki calowe

G21 – G71- Jednostki metryczne

G28 – Automatyczny powrót do ustawionego punktu odniesienia

G29 – Automatyczny powrót z ustawionego punktu odniesienia

G40- Frezowanie – Anulowanie kompensacji średnicy frezu

G40 – Toczenie – Kompensacja nachylenia promienia narzędzia.

G41- Frezowanie – Kompensacja lewostronna.

G42 – Frezowanie – kompensacja prawostronna

G70 – Toczenie – cykle wykończeniowe

G71 – Cykl obróbki zgrubnej toczenia

G72 – Cykle toczenia

G74 – Cykl wiercenia z toczeniem

G75 – Cykle toczenia

G76 – Cykl toczenia gwintów

G80 – Anuluj cykl standardowy. Frezowanie

G81 – Zamknięcie cyklu wiercenia – frezowanie

G82 – Zamknięcie cyklu wiercenia – frezowanie

G93 – Zamknięcie cyklu wiercenia głębokiego otwory – frezowanie

G90 – pozycjonowanie absolutne

G91 – pozycjonowanie inkrementalne

G92 – Zmiana położenia lub ponowne ustawienie punktu początkowego. Frezowanie.

G98 – Frezowanie – Początkowy system pozycjonowania odniesienia maszyny. (Punkt odniesienia maszyny – zero)

G98 – Toczenie, szybkość posuwu liniowego .

G99 – anulowanie frezowania w odniesieniu do G92.

G99 – Toczenie, Obroty posuwu na obrót.

Zapraszamy do artykułu w którym opisujemy Pisanie programu CNC krok po kroku

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Newsletter
Bądź na bieżąco