DokładnośćDokładność to różnica między wartością oczekiwaną a rzeczywistą wartością pomiaru.

Dokładność można podzielić na mierzoną i wykonywaną:

Jeśli maszyna ma zadaną jakąś tolerancję ruchu, wówczas oczekujemy, ze przesunięcie osi o daną wartość będzie wskazywać tę wartość poprzez zdefiniowane elementy maszyny – skok i obrót śruby tocznej, podział impulsów silnika wykonawczego, wysłanie impulsów elektrycznych ze sterownika do silnika, czy też wysłanie impulsów z pozycji programu sterującego do sterownika. Jest tu cały łańcuch zdarzeń, który wpływa na dokładność odwzorowania kształtu, a tym samym utrzymanie określonej tolerancji tejże dokładności.

Natomiast dokładność mierzona – to dokładność uzyskana za pomocą narzędzi pomiarowych, zwykle z jakimś błędem. Błąd może dotyczyć odczytu, lub przyłożenia szczęk suwmiarki czy mikrometru czy nawet błędnego sposobu pomiaru, wskutek czego oczekiwana dokładność winna znajdować się w danym polu tolerancji.

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Newsletter
Bądź na bieżąco