Rozwiertak – rodzaje, budowa i zastosowanie

8 listopada 2019 0

Autor:

Rozwiertak to narzędzie wieloostrzowe, przeznaczone do obróbki wykańczającej wstępnie wykonanych otworów walcowych, stożkowych, a nawet kulistych.

Rozwiertak rodzaje

Można je podzielić ze względu na różne kryteria:

– rozwiertaki zdzieraki i wykańczaki,

– rozwiertaki walcowe i stożkowe,

– rozwiertaki trzpieniowe i nasadzane,

– rozwiertaki stałe, rozprężne i nastawne,

– rozwiertak ręczny i maszynowy.

Rozwiercanie stosuje się wówczas, gdy istnieje konieczność zwiększenia dokładności wymiarowo – kształtowej otworów wierconych oraz poprawa chropowatości powierzchni. Jednakże w procesie rozwiercania nie zostaną poprawione błędy położenia osi otworu. Wyróżniamy rozwiercanie: zgrubne i wykończeniowe. Podczas rozwiercania zgrubnego dokładność kształtowo – wymiarowa plasuje się na poziomie IT 9-11 oraz chropowatość powierzchni Ra = 2,5 – 5 μm, natomiast przy rozwiercaniu wykończeniowym w przedziale IT 6 – 9, a parametr chropowatości powierzchni Ra < 2,5 μm.

Rozwiertak zdzierak

Rrozwiertaki zdzieraki przeznaczone są do obróbki zgrubnej, mają najczęściej trzy lub cztery śrubowo ułożone ostrza, które usuwają 70 – 85% naddatku przewidzianego na rozwiercenie. Część wykańczającą mają nieznacznie zbieżną w kierunku uchwytu, co przyczynia się do zmniejszenia tarcia narzędzia o obrobiony przedmiot. Ostrza mają najczęściej ukształtowane śrubowo.

Rozwiertak wykańczak

Rozwiertaki wykańczaki są narzędziami wieloostrzowymi. Mają ostrza proste lub śrubowe przeciw skrętne (lepsze prowadzenie w otworze oraz do rozwiercania otworów z rowkami i kanałkami). W rozwiercaniu wykończeniowym skrawana jest mniejsza ilość naddatku przeznaczonego na rozwiercanie, czyli 30 – 15%. Większa ilość ostrzy skrawających umożliwia uzyskanie nie tylko odpowiedniej dokładności otworu, ale także małej chropowatości powierzchni. Dla zwiększenia dokładności wymiarowo–kształtowej rozwiercanych otworów ostrza w rozwiertakach są rozmieszczone według nierównomiernej podziałki.

Rys.1. Rozwiertaki maszynowe zdzieraki trzpieniowe z chwytem stożkowym morse’a.

Rys.2. Rozwiertaki maszynowe wykańczaki trzpieniowe z chwytem stożkowym morse’a

Rys.3. Rozwiertaki maszynowe wykańczaki trzpieniowe z chwytem walcowym.

Rys.4. Rozwiertaki ręczne wykańczaki trzpieniowe.

Rys.5. Rozwiertaki zdzieraki nasadzane.

Rys.6. Rozwiertaki ręczne zdzieraki nastawne.

Rys.7. Rozwiertaki ręczne stożkowe o zbieżności 1:10

Rys.8. Rozwiertaki ręczne stożkowe o zbieżności 1:50

Rys.9. Rozwiertaki ręczne stożkowe o zbieżności 1:30

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Powiązane produkty

Newsletter
Bądź na bieżąco