Przekładnia łańcuchowa – obliczenia i zastosowanie

10 lipca 2019 0

Autor:

Przekładnia łańcuchowa jest to kołowa przekładnia mechaniczna cięgnowa, w którym funkcję cięgna pełni łańcuch. Składa się z minimum dwóch kół uzębionych oraz łańcucha, który składa się z szeregu ogniw łączonych przegubowo, przy czym przy czym kształt ogniw i może być rożny w zależności od rodzaju konstrukcji przekładni.

Rodzaje łańcuchów stalowych

– zębate,

– pierścieniowe (ogniowe),

– drabinkowe (sworzniowe, tulejkowe),

Przykład.

Przekładnie z łańcuchem drabinkowym stosowane są w napędach rowerów i motocykli. Konstrukcja łańcucha tego typu pozwala na zastosowanie prostych kół łańcuchowych, a także obniży poziom hałasu napędu. ]

Łańcuchy można łączyć przy użyciu specjalnych spinek. Umożliwiają one szybkie łączenie lub rozdzielanie łańcucha. Występują one w kilku wariantach:

Spinki do łańcucha

– Wariant „B” – ogniwo wewnętrzne,

– Wariant „A” – ogniwo zewnętrzne,

– Wariant „E” – spinka z piórkiem,

– Wariant „S” – spinka z zawleczką,

– Wariant „L” – półspinka z zawleczką,

– Wariant „C” – półspinka podwójna.

Regulacja zwisu łańcucha przeważnie dokonywana jest za pomocą jednego z kół łańcuchowych lub zastosowaniu dodatkowego elementu jakim jest rolka napinająca. Bardziej korzystnym rozwiązaniem jest pierwsza opcja ze względu na zużywanie się przegubów oraz sprawność całej przekładni. W celu uzyskania odpowiednich warunków pracy oraz wydłużenia trwałości łańcucha należy konserwować go odpowiednim smarem. Zapewni to ochronę przed zanieczyszczeniami, a także pozwoli uniknąć jego zatarciu.

Rodzaj zastosowanego łańcucha w przekładni ma wpływ na stosowane koła łańcuchowe. Podobnie jak cięgno przekładni, uzębienia kół są znormalizowane, a ich kształt zapewnia minimalne zużywanie się zębów i przegubów łańcucha, a co za tym idzie długą trwałość całej przekładni. Przekładnie łańcuchowe zachowują stałe przełożenie i umożliwiają dowolne rozstawienie osi kół, poprzez zastosowania łańcucha o odpowiedniej długości. Podczas projektowania przekładni łańcuchowych należy znać jej podstawowe parametry: przenoszona moc, przełożenie, prędkość obrotowa, prędkość obwodowa.

Wszystkie omówione elementy przekładni łańcuchowej można znaleźć w sklepie internetowym EBMiA.pl https://www.ebmia.pl/317-napedy-lancuchowe-kola-lancuchowe-lancuchy

Przekładnia łańcuchowa zalety

– przenoszenie energii na duża odległość,

– przenoszenie dużych sił, przy małym obciążeniu wałów i łożysk,

– brak poślizgu,

– nieczułe na ciepło,

– odporne na zanieczyszczenia.

Przekładnia łańcuchowa wady

– wyciąganie się łańcuchów,

– konieczność regulacji zwisu (możliwość spadania łańcucha),

– możliwość nagłego zerwania się łańcucha przy przeciążeniu,

– nierównomierność pracy,

– wysoka wrażliwość na nierównoległość osi kół łańcuchowych,

– dość hałaśliwa praca,

– konieczność smarowania,

– stosunkowo wysoki koszt.

 

Przekładnia łańcuchowa obliczenia

Dane:

N – moc przenoszona przez przekładnie,

n1 – prędkość obrotowa koła napędzającego,

n2 – prędkość obrotowa koła napędzanego lub przełożenie kinematyczne – i,

a – rozstaw osi,

warunki pracy przekładni i wymiary łańcucha oraz wieńca koła łańcuchowego.

Obliczenia:

– ilości zębów z1,

– nie mniej niż 15 dla przekładni zwykłych,

– nie mniej niż 19 dla przekładni o dużej pewności,

Liczbę zębów kół zębatych dobrano z książki [1]tab.nr.4.2.4 zalecane najbliższe przełożenie odpowiadające obliczonemu przełożeniu il wynosi iłn = 2,00 z tabeli wynika że liczba zębów koła zębatego 1 wynosi z1 = 19 oraz liczba zębów koła zębatego 2 wynosi z2 = 38

Współczynnik f1 zależny od liczby zębów koła napędzającego ([1] rys.nr.4.2.7) wynosi :

f1 = 0,95

Współczynnik f2 zależny od warunków pracy przekładni ([1] tab.nr.4.2.6) wynosi :

f2 = 1,5

Moc skorygowana Psk [kW] :

Podstawowe dane łańcucha :

Z uzyskanych danych dobrano rodzaj łańcucha 08B ([1]tab.nr.4.2.1)

Liczba rzędów łańcuchów 3,

Podziałka łańcucha p = 12,7[mm],

Obciążenie zrywające Fr = 45,4 [kN],

Średnica rolki d= 8,51 [mm],

Średnia podziałowa kół zębatych (łańcuchowych)

Przybliżony rozstaw osi aŁ[mm]:

Liczba ogniw łańcucha zŁ

:

Rozstaw osi aŁ1 [mm] po zaokrąglonej liczbie ogniw:

Prędkość liniowa łańcucha V [m/s] :

Rodzaj smarowania dobrany według [1] rys.nr.4.2.8 :

2- Przekładnia zamknięta smarowana kroplowo

Zalecana lepkość kinematyczna oleju według [1] tab.nr.4.2.7 : 30 cSt

Obliczenia sprawdzające :

Napięcie łańcucha statyczne Fst [N]

Napięcie łańcucha dynamiczne Fd [N]

Siła odśrodkowa Fv [N]

Całkowite napięcie statyczne łańcucha Fcst [N]

Całkowite napięcie dynamiczne łańcucha Fcd [N]

 

Współczynnik na zrywanie przy obciążeniu :

– statycznym γst

– dynamiczne γd

Minimalny zwis łańcucha przekładni f ≤ fmin [mm]

Siła obciążająca wał Fsowł [N] :

Ponieważ współczynnik statyczny oraz dynamiczny znacznie przewyższa wartość minimalne dobrano łańcuch 08B, p = 12,7 [mm] (Fr = 45,4[kN]).

Literatura:

[1] LEONID W. KURMAZ., PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN, PROJEKTOWANIE., P.W.N., 1999r.

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Powiązane produkty

Newsletter
Bądź na bieżąco