Jak podłączyć silnik krokowy do sterownika?

30 sierpnia 2019 0

Autor:

Sterowniki silników krokowych umożliwiają sterowanie silnikami krokowymi za pomocą sygnałów kroku i kierunku lub też za pomocą wbudowanego zaawansowanego generatora. W poniższym artykule opisujemy sposoby na podłączenie silnika krokowego.

Rys. 1 Sterowniki silników krokowych

Rys. 2 Sterownik silników krokowych-układ scalony

Rys. 3 Silnik krokowy połączony ze sterownikiem

 

Podłączenie silnika krokowego bipolarnego i unipolarnego

Do sterowników bipolarnych silników krokowych dozwolone jest podłączyć silnik z 4, 6 i 8 wyprowadzeniami. Będą to dwu fazowe silniki bipolarne, unipolarne, a także silniki uniwersalne, których to uzwojenia można połączyć zarówno bipolarnie jak i unipolarnie. W zależności od liczby wyprowadzeń uzwojeń, silnik można podłączyć do sterownika na rozmaite sposoby, dostosowując w ten sposób silnik do aplikacji. Warto wspomnieć, że przekształcając sposób podłączenia silnika, zmianie ulega także wypadkowa rezystancja oraz indukcyjność zwojeń, co równocześnie wiąże się ze zmianą prądu. Zaciski do podłączenia silników na sterownikach głównie oznaczone są jako: A,/A dla fazy pierwszej oraz B,/B dla fazy drugiej. Przy podłączeniu silnika do zacisków sterownika nie jest istotne jaki kolor kabla zostaje podłączony do A, a jaki do /A, jednakże ważnym elementem jest, aby wprowadzenia jednej fazy silnika podłączone zostały do zacisków A, a wyprowadzenia fazy drugiej do zacisków B. Warto także zaznaczyć, że zamieniając miejscami wyprowadzenia jednej z faz możemy zmieniać tylko kierunek obrotów silnika. Jeśli nie posiadamy dokumentacji silnika można wspomóc się omomierzem, który z łatwością pomoże określić te przewody, które tworzą parę i w ten sposób należy podłączyć je do zacisków sterownika. W sytuacji gdy po włączeniu silnik nie obraca się lub chwieje się w obie strony należy sprawdzić czy wyprowadzenia określonych uzwojeń zostały poprawnie oznaczone. Metoda pomiaru rezystancji jest dość łatwa w przypadku silników 4 i 6 przewodowych, natomiast przy silnikach 8 przewodowych sytuacja jest bardziej problematyczna z tego względu, iż ważne jest aby przy podłączeniu wziąć pod uwagę początki uzwojeń. Należy pamiętać, aby nigdy nie podłączać lub odłączać silnika do zacisków sterownika podczas gdy jest zasilany. Może to skutkować awarią sterownika oraz silnika.

 Silnik krokowy bipolarny podłączenie (czteroprzewodowego)

Silniki z 4 wyprowadzeniami należą do najłatwiejszych w podłączeniu. Prędkość i moment uzależnione pozostają od indukcyjności uzwojeń silnika. Przy ustawianiu prądu wyjściowego sterownika powinno się pomnożyć prąd fazowy silnika przez 1,4 dzięki temu wyznaczony zostanie prąd wyjściowy sterownika.

Podłączenie silnika krokowego sześcioprzewodowego

Silniki 6 przewodowe różni od silników 4 przewodowych przede wszystkim to, że mają wprowadzone specjalne odczepy uzwojeń, które z kolei dzielą je na dwie połowy. Ten rodzaj budowy uzwojeń wykorzystywany zostaje przy sterowaniu unipolarnym. Z kolei przy sterowaniu bipolarnym dopuszczalne jest podłączenie tego typu silnika w dwóch następujących konfiguracjach: wysoka prędkość lub wysoki moment. Konfiguracja wyższej prędkości jest nazywa także konfiguracją pół cewki, z tego względu, że używa ona tylko do połowy uzwojeń faz silnika. Konfiguracja wysokiego momentu nazywana także pełną cewką korzysta z całych zwojeń.

Podłączenie silnika krokowego z 8 wyprowadzeniami

W tego rodzaju silnikach uzwojenie określonych faz podzielono na dwie odmienne części. Podobnie jak w przypadku silników 6- przewodowych również silniki 8-przewodowe można połączyć w dwóch konfiguracjach: wysoka prędkość lub wysoki moment.  W momencie gdy dwie cewki połączone są równolegle, wypadkowa indukcyjność uzwojenia zostaje zmniejszona, co z kolei umożliwia zwiększenie prędkości pracy silnika. Połączenie szeregowe powoduje zwiększenie indukcyjności, dlatego silnik może pracować wyłącznie
z mniejszymi prędkościami.

W innym naszym artykule opisujemy budowę, rodzaje i zastosowanie silników krokowych – https://www.ebmia.pl/wiedza/porady/budowa-i-sterowanie-maszyn-cnc/silnik-krokowy-budowa-dzialanie-zastosowanie/

 

 

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Powiązane produkty

Newsletter
Bądź na bieżąco