Historia i rozwój maszyn CNC

11 maja 2018 0

Autor:

 

Tak naprawdę, za początki maszyn CNC uznać należy przełom XVIII i XIX wieku. Wówczas obserwowaliśmy prawdziwe gospodarcze przemiany. Początek prawdziwej lawinie rewolucyjnej dało wynalezienie maszyny parowej. To był tak naprawdę krok ku niespotykanemu wcześniej zaawansowaniu technologii.

A stamtąd już bardzo blisko do marzeń i planów o budowie maszyn sterowanych automatycznie. Ciągły rozwój urządzeń tworzonych w tamtym czasie sprawił, że powstawały coraz bardziej nowoczesne i zaawansowane konstrukcje.

Przedstawiamy dzisiaj historię maszyn CNC

Przedsiębiorcy w okresie rewolucji przemysłowej byli pewni, że taki kierunek rozwoju będzie zmierzał też do podniesienia efektywności produkcji. Automatyzacyjne czynności w produkcji były jednak procesem rozciągniętym w czasie. Za fundament przyjęto maszyny przemysłowe, a zainteresowanie nimi na początku XIX wieku było wprost gigantyczne.

Rok 1805 był przełomem. Wówczas, francuski wynalazca Joseph Marie Jacquard zbudował nowoczesną maszynę do wiązania sieci. Działanie maszyny Jacquarda opierało się na kartach dziurkowanych, traktowanych jako prototyp nośnika danych. Potencjał tej maszyny był zbyt wielki, by ograniczyć jej zastosowanie wyłącznie do jednej gałęzi – przemysłu włókienniczego. Siemion Korsakow, rosyjski konstruktor wyszedł z propozycją, by karty dziurkowane służyły zapisywaniu i gromadzeniu danych.

Był to fundament, na którym opierała się idea konstrukcji pierwszego prototypu komputera. Tak też w roku 1837, powstała maszyna analityczna. Wykonawcą był mechanik, Anglik Charles Babbage. Kartę dziurkowaną stosowano przez kolejne dziesięciolecia, aż do 1887 roku, kiedy to inżynier z USA, Herman Hollerith opracował zupełnie nowy format kart, który następnie opatentował. Amerykański wynalazek wykorzystano trzy lata później, w powszechnym spisie ludności. Patent Holleritha sprawił, że inżynier postanowił działać dalej. Założył Tabulating Machine Company – TMC. Rok 1924 przyniósł fuzję, wynikiem której do życia powołany został IBM. Na chwilę obecną to jeden z najstarszych, aktywnych koncernów produkujących sprzęt komputerowy.

 

Maszyna do dziurkowania kart służących jako nośniki danych
fot. Stahlkocher/CC/WikimediaCommons

Wiek XX to czas, gdy intensywna produkcja kart dziurkowanych ma się bardzo dobrze. Rośnie popyt i podaż, karty zostają wystandaryzowane. W roku 1928 otrzymują dedykowane wymiary: 187,3 na 82,5 milimetrów. Gdy tylko skończyła się II wojna światowa, prace nad kartami wznowiono. Koniec lat 40 to narodziny pierwszej obrabiarki i tranzystora. Ten ostatni element pozwolił na zmniejszenie gabarytów przyrządów, które wykorzystywało się w tworzeniu elektroniki. Obrabiarki ekspresowo trafiły do specjalistycznych fabryk, gdzie tworzone dedykowane centra obróbki.

W roku 1958 nastąpił przełom. W obrabiarkach znalazły zastosowanie mikrokomupetery. Zapoczątkowało to z kolei trend produkcji maszyn CNC. Mikrokomputery były akceleratorem rozwoju nowych technologii. W roku 1963 stworzono program Sketchpad, którego twórcą był Ivan Sutherland. To pierwsze interaktywne oprogramowanie graficzne. Instalacja programu pozwalała na wyświetlanie funkcji, co było prototypem znanych dziś interfejsów. Zastosowany w Sketchpadzie schemat działania to po dziś dzień element wykorzystywany w grafice komputerowej.

Nowoczesna maszyna CNC
fot. S.VAZHUMUNI/CC/WikimediaCommons

Kolejnym ważnym krokiem było pojawienie się komputerowej myszy, a więc elementu mającego usprawniać i upraszczać obsługę wspomnianych programów. Pojawiły się też taśmy magnetyczne, nowy nośnik danych. Ostatni etap jeśli chodzi o formowanie się segmentu maszyn CNC było mocne rozwinięcie w obszarze komputerowego oprogramowania. To ono usprawniło w bardzo dużym zakresie prostotę obsługi i odpowiednie ustawianie maszyn.

 

Panel operatora CNC

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Powiązane produkty

Newsletter
Bądź na bieżąco