Przewód ekranowany – co to jest, zalety i zastosowanie

22 grudnia 2022 0

Autor:

Każde urządzenie elektryczne, takie jak na przykład silnik elektryczny, laptop, nadajnik radiowy, urządzenia telekomunikacyjne czy przewody wysokiego napięcia, wytwarzają własne pola elektromagnetyczne, które to mogą oddziaływać na pracę innych urządzeń i powodować ich zakłócenia. Aby przeciwdziałać wpływowi tych pól stosuje się tzw. ekranowanie. Ekranowanie przewodów jest to metoda ochronna, która przy użyciu odpowiednio wykonanych osłon – potocznie nazywanych ekranami – zabezpiecza instalacje jak i urządzenia elektryczne przed skutkami działania pól elektrycznych i/lub magnetycznych. Osłony takie zazwyczaj wykonane są z metalu, spotkać je można na przykład w urządzeniach elektrotechnicznych, pomieszczeniach czy właśnie w niektórych przewodach elektrycznych. Stosowanie przewodów ekranowanych przynosi wiele zalet. Odpowiedź na pytanie „jakie to są zalety i dlaczego warto stosować przewód ekranowany?” znajduje się w dalszej części artykułu.

Różnica między przewodem a kablem

Większość osób, przede wszystkim niezwiązanych z branżą elektryczną lub mających ogólne pojęcie na temat elektryczności, stosuje na co dzień pojęcie kabel elektryczny lub przewód elektryczny w sposób zamienny. O ile dla amatorów elektryki nie będzie to wielkim błędem, o tyle dla fachowców związanych z branżą elektryczną może wprowadzać pewne nieścisłości. Jaka jest zatem różnica? Kable elektryczne posiadają zawsze szczelną i wzmocnioną izolację, przez co mogą być stosowane w różnych warunkach środowiskowych, zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz, np. w wodzie i ziemi.

Przewody elektryczne mogą mieć izolację lecz nie jest to wymóg konieczny przez co stosowane są głównie w pomieszczeniach. Te bez izolacji umieszcza się często w osłonach rurowych. Z kolei przewody elektryczne z izolacją budowane są na niższe napięcia, najczęściej do 6kV. Dla porównania kable mogą być stosowane w całym zakresie napięć, to znaczy poniżej jak i powyżej wartości 6kV.

Kabel ekranowany – budowa na przykładzie kabla koncentrycznego

Jak wspomniano powyżej kable różnią się od przewodów tym, że zawsze posiadają izolację, a także stosowane są w szerokim zakresie napięć. Przykładową budowę kabla z ekranem przedstawia poniższy rysunek 1. Na nim umieszczony został kabel koncentryczny, nazywany też satelitarnym czy antenowym, który dostępny jest w większości gospodarstw domowych. Stosuje się go do transmisji sygnałów zmiennych o małej mocy, w tym przesyłania sygnału z konwertera satelitarnego do dekodera.

Rys. 1 Przekrój kabla koncentrycznego z podwójnym ekranem

W kablach elektrycznych wyróżnić można standardowo cztery podstawowe elementy – choć nie wszystkie z nich posiadają ekran – i są to:
przewód elektryczny jedno- lub wielożyłowy (z oddzielną izolacją wewnętrzną dla każdej żyły) – wykonany jest najczęściej z miedzi, spotkać można także przewody elektryczne aluminiowe lub ze stali,
izolacja wewnętrzna (dielektryk) – w przypadku kabla koncentrycznego materiałem izolacyjnym jest polietylen, poza tym w pozostałych kablach stosuje się także gumę lub polwinit. Funkcją izolacji wewnętrznej jest między innymi ochrona przed porażeniem elektrycznym. W przypadku przewodów wielożyłowych poszczególne kolory izolacji informują o tym, z jakim przewodem mamy do czynienia. Może to być zatem przewód fazowy, neutralny lub uziemienie,
ekran – stanowi drugi po przewodzie elektrycznym ośrodek przewodzący. Wykonany jest najczęściej w postaci folii aluminiowej, oplotu miedzianego lub aluminiowego. W przewodach półsztywnych występuje także w postaci tulei.
izolacja zewnętrzna – chroni kabel przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak na przykład uszkodzenia mechaniczne czy wilgoć. Izolacje zewnętrze wykonuje się z materiałów termoplastycznych i termoutwardzalnych, np. z polichlorku winylu (PVC).

Ekranowanie – co to jest? Poznaj zalety!

Poniżej opisane zostały główne zalety stosowania ekranu w przewodach:

– Ekranowanie stosuje się głównie do powstrzymywania pól elektrycznych i magnetycznych w szczególności tych o wyższych częstotliwościach. Ekran pozwala chronić środowisko przed polami pochodzącymi z urządzenia i odwrotnie – chroni urządzenie przed działaniem pól magnetycznych czy elektrycznych występujących na zewnątrz. Kable koncentryczne transmitują sygnały cyfrowe jak i analogowe w zakresie od 20 Hz do 15 GHz i w nich spotkać można ekran w postaci folii i oplotu. W przypadku sygnału satelitarnego przesyłanie z konwertera do odbiornika satelitarnego odbywa się w zakresie częstotliwości od 950 MHz do 2150 MHz. Nasuwa się pytanie dlaczego w kablu satelitarnym występuje podwójne ekranowanie? Chodzi przede wszystkim o aspekt mechaniczny i ekonomiczny – w przypadku braku folii oplot musiałby być grubszy i bardziej zagęszczony, co pogorszyłoby zdolności wyginania kabla i koszt jego wytworzenia. W produkcji kabli satelitarnych nie ma większego sensu wykonywać szczelnych oplotów, jeżeli zastosowanie dodatkowej folii da podobny lub taki sam efekt końcowy co staranny oplot. Zastosowanie folii jest tańszym rozwiązaniem, pozwala po prostu „załata” przerwy w drucianym oplocie, jednak sama folia jest stosunkowo cienka, dlatego dużo gorzej ekranuje od solidnie wykonanego oplotu.

Ekranowanie zapewnia bezpieczeństwo w postaci ochrony przed porażeniem prądem elektrycznych oraz ogranicza prądy zwarciowe. Aby zapobiec pojawieniu się napięcia na zewnątrz stosuje się uziemienie ekranu. Nawet w przypadku uszkodzenia zewnętrznej izolacji nie pojawi się wówczas napięcie na zewnątrz kabla. Dzięki temu można uniknąć niebezpiecznych zwarć międzyfazowych i przeskoków napięcia do urządzeń w pobliżu kabla.

Ekranowanie zapewnia równomierny rozkład pola magnetycznego. Należy jednak uwzględnić, że na przykład w przypadku linii dwuprzewodowej, wraz ze wzrostem grubości ścianki ekranu, rozkład pola magnetycznego w obszarze wewnętrznym ekranu stanie się coraz bardziej nierównomierny. Istotnymi parametrami ekranu są zatem jego grubość, gęstość krycia oraz przewodność materiału z jakiego jest wykonany. W przypadku poprawnego zaprojektowania ekranu, aby mógł spełniać prawidłowo swoją rolę, należy uwzględnić te trzy wymienione parametry. Oprócz grubości ekranu, na rozkład pola magnetycznego we wspomnianych liniach dwuprzewodowych, wpływ ma także zjawisko zbliżenia oraz zwrot prądów w przewodach.

Linie elektryczne mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne zarówno w swojej pracy jak i w pracy innych urządzeń, a także je odczuwa –  w wyniku efektu sprzężenia. Aby zatem zapewnić kompatybilność elektromagnetyczną ECM (ang. ElectroMagnetic Compatibility) linia musi być ekranowana. Ekranowanie jest efektem ochronnym wyrażającym się przede wszystkim przez tak zwane optyczne pokrycie czyli obszar, który jest wizualnie pokryty przez ekran. Na przykład, jeśli linia ma folię miedzianą lub aluminiową jako ekran, można mówić o pokryciu 100%, ponieważ działa ona jak rura. Jeśli ekran jest spleciony lub złożony za pomocą drutów, ma to tę zaletę, że w przeciwieństwie do folii jest dużo wytrzymalszy i odporny na zginanie. Jednak wadą tzw. oplotu jest to, że obszar pokrycia zmniejsza się, ponieważ pomiędzy każdym drutem ekranującym jest niewielka szczelina. Zazwyczaj oploty posiadają gęstość krycia w przedziale od 30% do 95%.

W przypadku przewodów liniowych wykazano, że najlepszym rozwiązaniem jest ekran pleciony o optymalnym kącie oplotu. Z drugiej strony, jeśli chodzi o przewody skręcone (tzw. „skrętki”) optymalnym ekranem jest folia umieszczona pomiędzy izolacjami wewnętrznymi – oplatającymi wszystkie pojedyncze przewody występujące w skrętce – a rurką osłonową.

Skrętka ekranowana i skrętka nieekranowana

Jedną z najbardziej oczywistych zalet kabli miedzianych jest to, że są znacznie tańsza niż kable światłowodowe i są o wiele łatwiejsze do terminowania. Na dobór odpowiedniego rodzaju kabla wpływa środowisko i jego przeznaczenie.W przypadku kabli skręcanych wyróżnić można podział na skrętki:
– skrętka nieekranowana
– skrętka ekranowana

Kablem bez ekranu jest skrętka o oznaczeniu UTP (ang. Unshielded Twisted Pair), która stosowana jest w aplikacjach sieciowych. Zazwyczaj składa się z czterech par drutów miedzianych o grubości przewodu od 22AWG do 28AWG, z których każdy jest izolowany i kręcony. Nieekranowana symetryczna skrętka UTP składa się ze skręconych par przewodów (zwykle czterech) w osłonie z PVC lub LSZH (ang. Low Smoke Zero Halogen). Oznaczenie LSZH oznacza, że osłona wykonana jest z materiału niewydzielającego podczas pożaru szkodliwych gazów. Pogorszenie wydajności takiego kabla może być spowodowane m.in. przekroczeniem promienia gięcia kabla, zbyt mocnym jego napięciem (naciągnięciem), czy brakiem terminatora. Pojawiające się zakłócenia elektromagnetyczne również pogarszają wydajność kabla UTP, dlatego stosowany jest dla środowisk o niskim poziomie zakłóceń elektrycznych.

Zalety przewodów ekranowanych zostały już wymienione wcześniej. Najpopularniejszymi ekranami są folia i metalowa plecionka (oplot). Folia zapewnia 100% gęstości krycia, oplot od 30-95%. Oplot zapewnia jednak lepszą ogólną ochronę, ponieważ jest grubszy niż folia i pochłania więcej zakłóceń elektromagnetycznych EMI (ang. ElectroMagnetic Interference). Wydajność ekranów plecionych jest również lepsza przy niższych częstotliwościach. Folia jest cieńsza, odrzuca mniej zakłóceń, ale oferuje lepszą ochronę w szerszym spektrum częstotliwości. Dlatego czasami stosuje się połączone ekrany wykonane z folii i oplotu dla najlepszej możliwej ochrony. Ekrany mogą otaczać wszystkie skręcone pary drutów łącznie i/lub poszczególne pary skręconych drutów.

Oznaczenia skrętek ekranowanych

Istnieje klika rodzajów kabli typu skrętka a ich terminologia ewoluowała przez lata. Dla skrętki nieekranowanej stosuje się skrót literowy UTP. W przypadku skrętek ekranowanych spotkać się można z następującymi skrótami literowymi. Litera przed ukośnikiem oznacza ogólny zewnętrzny ekran, natomiast po ukośniku ekran wokół poszczególnych skręconych par przewodów miedzianych (elektrycznych). I tak:
U/FTP (ang. Unshielded/Foiled Twisted Pair) – jest to kabel, w którym nie ma zewnętrznego ekranu ogólnego, jest za to ekran foliowy, który otacza każdą parę z czterech przewodów elektrycznych.
F/UTP (ang. Foiled/Unshielded Twisted Pair) – kabel ten ma ekran ogólny, wykonany z folii, znajdujący się wokół wszystkich przewodów elektrycznych w kablu. Poszczególne pary przewodów nie są indywidualnie owinięte ekranem.
Sc/FTP (ang. Screened/Foiled Twisted Pair) – kabel ma ogólny ekran wykonany z siatki drucianej pod izolacją zewnętrzną kabla. Poszczególne pary przewodów elektrycznych są również otoczone pojedynczymi ekranami z folii.
F/FTP (ang. Foiled/Foiled Twisted Pair) – w takim kablu pod izolacją zewnętrzną znajduje się ekran wykonany z folii. Dodatkowo poszczególne pary przewodów elektrycznych są także otoczone pojedynczymi ekranami z folii.

Kable Sc/FTP i F/FTP zapewniają najlepszą ochronę przed szumem zewnętrznym i obcym przesłuchem.

Rys.2 a) kabel UTP b) kabel F/UTP c) kabel Sc/FTP

Przewody sterownicze ekranowane

Przewody sterownicze stosuje się do przesyłania sygnałów sterujących pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. Można je spotka na przykład w robotach przemysłowych, taśmach montażowych, obrabiarkach CNC itp. Jak sama nazwa wskazuje są przeznaczone są do sterowania urządzeniem za pomocą sygnału elektrycznego, przez co także muszą być odporne na zakłócenia. W przeciwnym wypadku wpływ zakłóceń na sygnał sterujący może spowodować, że dane urządzenie nie będzie działać poprawnie.

Przewody sterownicze są stosowane zarówno w instalacjach stałych jak i ruchomych. Aby uzyskać odpowiednią tłumienność asymetrii stosuje się w nich żyły skręcone równolegle. Dla zwiększenia odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, oprócz ekranu w postaci folii aluminiowej czy oplotu stosuje się także żyłę uziemiającą. Często można się spotkać z podwójnym ekranem. Wówczas zewnętrzny oplot, dla zwiększenia jego wytrzymałości na ruchy mechaniczne, poddawany jest ocynkowaniu.

Przewody sterownicze stosowane są bardzo często w aplikacjach ruchomych, przez co narażone są – oprócz trudnych warunków środowiskowych – na zwiększone obciążenia wynikające z ruchu, skręcania czy częstego gięcia. Aby zapobiec szybkiemu zużyciu czy uszkodzeniu izolacji, przewody sterownicze pokrywa się materiałami polimerowymi, wykazującymi wzmocnioną odporność na wspomniane ruchy mechaniczne. Poza tym, przewody sterownicze umieszcza się często w tak zwanych prowadnikach, które zapewniają dodatkową ochronę przed ścieraniem czy uszkodzeniami spowodowanymi wielokrotnym zginaniem.

Prowadniki zmniejszają zużycie i nacisk na przewody w trakcie zginania, pomagają także porządkować i utrzymywać je w wyznaczonym miejscu. Wiodącym producentem prowadników jest niemiecka firma igus®, która w ostatnich latach wprowadziła wiele innowacji technologicznych w swoich e-prowadnikach. Chodzi tu przede wszystkim o rodzaj zastosowanych materiałów – dzięki czemu udało się uzyskać wiekszą trwałość przy niższej masie prowadnika – co bez wątpienia jest dużym atutem. Kolejną ich zaletą jest budowa modułowa, przez co montaż prowadników jest stosunkowo łatwy, a także można je w miarę elastycznie dopasować do indywidualnych wymagań, np. pod względem długości. Przed doborem prowadnika do przewodu sterującego należy jednak upewnić się, że dany przewód będzie zgodny z prowadnikiem. W tym celu, oprócz określenia długości prowadnika oraz temperatury w jakiej będzie wykonywał pracę, konieczna jest znajomość:

– średnic zewnętrznych oraz ilość użytych przewodów – dla określenia wewnętrznego wymiaru prowadnika
– promienia gięcia przewodów – wówczas można dobrać odpowiedni promień prowadnika,
– całkowitej wagi przewodów – aby dobrać zwis prowadnika.

Firma igus® specjalizuje się również w produkcji przewodów elektrycznych. Na rynku dostępne są przewody do zastosowań ruchomych pod nazwą chainflex®. Asortyment chainflex® jest bardzo szeroki, obejmuje ponad tysiąc różnych przewodów, wsród nich znajdziemy między innymi przewody sterownicze, serwoprzewody, przewody silnikowe lub robotyczne, BUS` owe i wiele innych. Dostępne zarówno w wersji ekranowanej jak i nieekranowanej.
Przewody sterownicze chainflex® spełniają różnorodne wymagania mechaniczne, m.in. są:
– zdolne do skręcania,
– odpowiednie dla szczególnie ciasnych promieni i niskich temperatur,
– odporne na promieniowanie UV,
– trudnopalne i bezhalogenowe.

Oznaczenie chainflex® M dotyczy przewodów, które posiadają gwarancję niezawodności miliona cykli, związanych z ruchem.
Do przewodów sterowniczych ekranowanych zalicza się między innymi dostępne w naszym asortymencie wersje typu:
– LIYCY,
– JZ-500-C,
– IGUS serii: CF2, CF6, CF10, CF78, CF99, CF140, CF180.

Przewód ekranowany do sterowania silnikiem

Przewody silnikowe narażone są na skrajnie wysokie obciążenia, tak jak m.in. częste gięcie czy wysokie prędkości i przyspieszenia. Poza tym nierzadko narażone są na promienie UV lub kontakt z olejami organicznymi i chłodziwem. Dostępne są przewody zarówno jedno- jak i wielożyłowe, ekranowane i nieekranowane. Spośród igus-ów przewodami silnikowymi ekranowanymi są między innymi: przewód ekranowany CF31, CF35, CF38, CF270, CF886, CF896, CFROBOT bądź przewód ekranowany CFROBOT7.

Na sterowanie silnikiem za pomocą falownika w dużej mierze decydujący wpływ ma modulacja szerokości impulsów (PWM), dlatego tak ważna jest tutaj kompatybilność elektromagnetyczna (ECM). W takim przypadku należy stosować przewody ekranowane. Jednym z nich jest np. wielożyłowy, podwójnie ekranowany przewód sterowniczy o oznaczeniu 2XSLCY-J. Przewód ten służy do przyłączenia silnika do falownika, natomiast do przesyłania danych służy przewód 2YSLCY.

Z kolei do sterowania serwomotorów stosuje się wyłącznie przewód ekranowany o wysokiej jakości wykonania, tzw. serwoprzewody. W asortymencie firmy igus® serwoprzewody oznaczane są serią CF21, CF27, CF29, CF210, CF220, CF270, CF280, CF887, CF897.

Przewody ekranowane do prowadników

Przewody do prowadników przystosowane są do pracy przy najmniejszych promieniach gięcia, przez co charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością na ruchy mechaniczne takie jak skręcanie, zgniatane, czy zginanie. W budowie takich przewód można wyróżnić następujące cechy charakterystyczne:
– Żyły w takich przewodach muszą spełniać wysokie wymagania dotyczące giętkości. Jednym ze sposobów na jej polepszenie jest wykonanie pojedynczej żyły ze stosu cienkich drucików – zamiast jednego drutu o takiej samej średnicy.
Do wytworzenia powłok ochronnych stosuje się opowiednie, innowacyjne materiały polimerowe – także w celu polepszenia wytrzymałości na zginanie.
– Ekran w postaci oplotu jest wytrzymalszy na zginanie od folii, dlatego to głównie taki rodzaj ekranu stosuje się w przewodach do aplikacji ruchomych. Aby polepszyć wytrzymałości oplot zazwyczaj wykonany jest z miedzi poddanej procesowi cynkowania. Miedź wykazuje lepszą elastyczność od aluminium, przez co jest bardziej odporna na zginanie.

Obecnie dostępne są różne wersje prowadników, zarówno dla prowadzenia przewodu w ruchu jedno-, dwu-, jak i trójwymiarowym (3D) – na przykład w robotach przemysłowych. Ogólnie przewody do prowadników muszą spełniać szereg standardów i wytycznych, w tym wymogi bezpieczeństwa związane z kompatybilnością elektromagnetyczną (EMC). W prowadnikach można umieścić większość dostępnych na rynku przewodów, takich jak np. sterownicze, silnikowe, serwoprzewody, do transmisji danych itp. Przykładem może być np. przewód sterowniczy OLFLEX FD CLASSIC 810 CY firmy LABB KABEL, przewody do przesyłu danych firmy HELUKABEL, czy wspomniane wcześniej przewody marki igus®. Istotne jest jednak, aby poszczególny przewód był dostosowany pod względem budowy do aplikacji ruchomych. Należy pamiętać przede wszystkim o odpowiednim doborze prowadnika, uwzględniając przy tym średnice przewodów w nim umieszczonych, ich długość oraz minimalny promienia gięcia.

Uziemienie kabla ekranowanego

Celem stosowania ekranu elektromagnetycznego jest albo zamknięcie wytwarzanego w nim pola elektromagnetycznego i zapobieganie jego rozprzestrzenianiu się albo stworzenie przestrzeni wolnej od zewnętrznych pól. W przewodach urządzeń elektronicznych występują różnice napięcia, przez co powstają tak zwane zakłócenia (interferencje) elektromagnetyczne EMI. Dotyczy to także obszarów automatyki przemysłowej. Jeżeli chodzi o rodzaje zakłóceń to jest ich pięć odmian, zazwyczaj jednak występują jednocześnie – i są to zakłócenia:
– galwaniczne,
– pojemnościowe,
– indukcyjne,
– falowe,
– promieniowania.

Zakłócenia przyczyniają się do nieprawidłowego działanie poszczególnych funkcji danego urządzenia a nawet mogą spowodować jego całkowitą awarię. Aby zapobiec pojawianiu się zakłóceń stosuje się ekranowanie urządzeń i przewodów.Wśród ekranów wyróżnić można ekrany magnetyczne, elektromagnetyczne i elektrostatyczne. Ekranowanie elektrostatyczne działa na zasadzie indukcji elektrostatycznej, podobnie zresztą jak klatka Faraday´a, której wnętrze zabezpieczone jest przez przewodnik przechwytujący na swojej powierzchni potencjał elektryczny pochodzący z zewnątrz. Dzięki temu wnętrze klatki staje się wolne od działania zewnętrznych pól elektrycznych. Aby przewody ekranowane mogły spełniać swoje funkcje ochronne należy pamiętać o ich odpowiednim uziemieniu. W takim układzie elektrycznie przewodzący materiał ekranu jest połączony z ziemią lub potencjałem odniesienia. W przypadku braku uziemienia ekran w przewodzie staje się po prostu bezużyteczny.

Ekran można uziemić na dwa sposoby, tzn. jednostronnie lub obustronnie. Jeżeli przewód jest na przykład podwójnie ekranowany, to jeden z ekranów można uziemić jednostronnie, drugi – obustronnie. Na wybór sposobu uziemienia wpływa rodzaj spodziewanych zakłóceń:
– w celu ochrona przez działaniem zewnętrznych pól elektrycznych wymagane jest jednostronne uziemienie. Takie połączenie jest szczególnie korzystne dla eliminacji zakłóceń pojemnościowych oraz indukcyjnych i jest preferowane tylko w przypadku sygnałów o niskiej częstotliwości i niskim napięciu.
– dla wyeliminowania oddziaływań zmiennego pola magnetycznego stosuje się uziemienie obustronne. Wtedy jednak wytwarzana zostaje tzw. pętla uziemienia, która generuje dodatkowo zakłócenia galwaniczne i przyczynia się do powstawania magnetycznych zaburzeń o niskiej częstotliwości. W celu redukcji zakłóceń przy obustronnym uziemieniu stosuje się podwójne ekranowanie przewodów, w których ekran zewnętrzny jest uziemiony obustronnie a wewnętrzny – jednostronnie. Taki układ spotkać można w przypadku przesyłania sygnałów o wysokiej częstotliwości. Aby zredukować zakłócenia galwaniczne można zewnętrzny ekran podłączyć obustronnie, z jednej strony należy jednak przyłączyć ekran do potencjału odniesienia za pomocą kondensatora.

Gdzie znajdują zastosowanie przewody z ekranem?

W ciągu ostatnich dwudziestu lat potrzeba szybszych prędkości sieci doprowadziła do opracowania nowych specyfikacji kabli i technologii. Rozwój każdej generacji Ethernetu towarzyszy odpowiedni rozwój technologii okablowania. Częścią tego rozwoju jest częstsze stosowanie przewodów ekranowanych. Są one coraz częściej stosowane w szybkich sieciach, szczególnie jeśli chodzi o minimalizację obcych przesłuchów AXT (ang. Alien Crosstalk) w liniach 10 GbE.

Kable ekranowane były zwykle używane do przesłania sygnałów na większe odległości. Ze względu na ekran minimalizowały zakłócenia elektromagnetyczne EMI na całej długości kabla. Źródłami zakłóceń EMI – powszechnie określanymi hałasem – mogą być na przykład: silniki wind, lampy fluorescencyjne, generatory, klimatyzatory czy drukarki. Dlatego w pobliżu takich urządzeń również stosuje się przewody ekranowane, nawet w przypadku krótszych długości kabli. Oprócz tego przewód ekranowany stosowany jest także nierzadko w miejscach gdzie istnieje ryzyko wybuchu, na przykład w kopalniach.

Kable ekranowane – podsumowanie

Podsumowując, można stwierdzić że przewód ekranowany posiada szereg zalet takich jak: ograniczenie szumów elektrycznych, polepszenie przesyłu sygnału, ograniczenie promieniowania elektromagnetycznego czy zapobieganie przesłuchom pomiędzy zbliżonymi kablami. Należy jednak także wziąć pod uwagę to, że kable wyposażone w ekran są droższe, mniej elastyczne i mogą być trudniejsze do zainstalowania niż kable nieekranowane, między innymi z powodu konieczności wykonania uziemienia. Uziemienie przewodu ekranowanego przynajmniej z jednej strony jest niezbędne, aby wyeliminować wpływ zakłóceń elektromagnetycznych na przewody. Poza tym większość ekranowanych kabli jest cięższych i grubszych od kabli nieekranowanych, co również należy wziąć pod uwagę podczas planowania linii kablowej. Przewód ekranowany kupisz w sklepie EBMiA.pl

Zapraszamy do przeczytania artykułu:

Rodzaje przewodów i kabli w automatyce

Prowadniki kablowe – dobór, montaż, zastosowanie

Przewód ochronny – co to jest i do czego służy?

Izolacja przewodów elektrycznych

Kabel do falownika – jaki przewód wybrać?

Oplot spiralny do kabli – co to jest i do czego służy?

Obciążalność długotrwała przewodów

Kable instalacyjne – rodzaje, jaki wybrać?

Mocowanie kabli do ściany – jak przymocować kabel?

Dławnica kablowa – co to jest, zastosowanie

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Powiązane produkty

Newsletter
Bądź na bieżąco