Napędy robotów przemysłowych – rodzaje, zastosowanie

20 marca 2020 0

Autor:

Roboty przemysłowe znajdują swoje zastosowanie w każdego rodzaju produkcji. Wykorzystanie maszyny, w zamian za pracę człowieka pozwala znacznie przyśpieszyć i zoptymalizować dany proces produkcyjny. Możliwość przemieszczania się elementów roboczych danego robota zapewnia jego zespół napędowy. Dla każdego stopnia swobody robota przydzielony jest oddzielny napęd do zmiany współrzędnych jego położenia.

W zależności od rodzaju energii wykorzystanej do uruchomienia poszczególnych mechanizmów wyróżnić można trzy główne napędy robotów:

– napędy elektryczne,

– napędy elektrohydrauliczne,

– napędy pneumatyczne.

Typ zastosowanego napędu wynika głównie z konstrukcji oraz przeznaczenia robota. Przy wyborze należy zwrócić uwagę na charakter i wielkość obciążenia napędu, parametry kinematyczne robota (np. prędkość, dokładność pozycjonowania, przyśpieszenie), fizyczne cechy obiektu manipulacji oraz warunki pracy robota (np. strefa zagrożona wybuchem, wysoka temperatura pracy). Charakterystyki energetyczne, dokładnościowe i dynamiczne robotów w znacznym stopniu zależą od zastosowanego napędu, któremu stawiane są poszczególne wymagania:

– duża dokładność pozycjonowania elementu roboczego robota

– dobra jakość procesów dynamicznych,

– praca ze znacznymi obciążeniami,

– długotrwała praca w stanie bezruchu elementu roboczego,

Napędy elektryczne

Obecnie większość występujących na rynku robotów wyposażona jest w napędy elektryczne. Cechują się wysoką całkowitą sprawnością przetwarzania energii co powoduje ich powszechne zastosowanie w robotyce. Wśród stosowanych obecnie rozwiązań napędów elektrycznych robotów przemysłowych należy wymienić:

– napędy prądu stałego z komutatorowymi silnikami prądu stałego,

– napędy prądu stałego z wysokomomentowymi silnikami prądu stałego,

– napędy prądu stałego z bezszczotkowymi silnikami prądu stałego,

– napędy prądu przemiennego z silnikami asynchronicznymi i synchronicznymi,

– napędy z silnikami skokowymi (krokowymi).

Zalety napędów elektrycznych:

– mały koszt uzyskiwanej energii i proste doprowadzenie energii do silników,

– niezmienność parametrów pracy,

– zwarta konstrukcja silników i małe wymiary urządzeń sterujących,

– cicha praca (niski poziom szumu i wibracji),

– brak zanieczyszczenia otoczenia,

– bezpieczeństwo pracy,

– duża szybkość działania i wysoka dokładność przemieszczeń

– eksploatacja bez nadzoru i obsługi

Wady napędów elektrycznych:

– ograniczona trwałość szczotek w komutatorach silnika prądu stałego,

– wysoki koszt zakupu,

– ograniczone wykorzystanie w środowisku zagrożonym wybuchem,

– występowanie dodatkowych przekładni między silnikiem elektrycznym a elementem wykonawczym robota.

Napędy elektrohydrauliczne

Napędy elektrohydrauliczne robotów przemysłowych działają w większości przypadków jako serwonapędy. W skład napędy wchodzi: źródło cieczy roboczej o stabilizowanym ciśnieniu, układ serwozaworów oraz siłowniki hydrauliczne.

Zalety napędów elektrohydraulicznych:

– duża szybkość działania,

– wykorzystanie cieczy praktycznie nieściśliwej jako czynnika roboczego, umożliwiające uzyskanie wysokiej stabilności prędkości w przypadku znacznych zmian obciążeń, dużej dokładności pozycjonowania,

– bezstopniowa regulacja prędkości elementu wyjściowego napędu,

– bardzo dobre własności dynamiczne,

– mała masa przypadająca na jednostkę mocy,

– łatwość sterowania,

– możliwość uzyskiwania małych prędkości ruchu elementu wykonawczego bez konieczności stosowania przekładni,

– spokojny i płynny ruch,

– mała wrażliwość na zmiany obciążenia i przeciążenia,

– duży współczynnik wzmocnienia mocy (ponad 1000),

– wysoki współczynnik sprawności przy różnych sposobach regulacji,

– duża trwałość (elementy napędu są smarowane przez czynnik roboczy),

– duże doświadczenie w zakresie budowy i eksploatacji napędów elektrohydraulicznych w wielu dziedzinach techniki,

– duży wybór typowych elementów hydraulicznych, wytwarzanych przez przemysł.

Wady napędów elektrohydraulicznych:

– konieczność stosowania układów zasilających (zasilaczy hydraulicznych),

– większy koszt energii niż w przypadku napędów elektrycznych,

– głośna praca, szczególnie przy dużych prędkościach obrotowych i ciśnieniach

– wrażliwość na zanieczyszczenie czynnika roboczego,

– możliwość występowania przecieków, ograniczających stosowanie w niektórych procesach produkcyjnych,

– niemożliwe zastosowanie robotów w środowisku zagrożonym pożarem lub wybuchem ograniczona trwałość cieczy roboczej (konieczność wymiany),

– ograniczony zakres temperatur pracy cieczy roboczej ( max 150C),

– wysoka cena elementów napędu w stosunku do napędów elektrycznych i pneumatycznych.

Napędy pneumatyczne

Roboty przemysłowe z napędami pneumatycznymi charakteryzują się stosunkowo niewielkim udźwigiem. Głównym czynnikiem roboczym jest sprężone powietrze, które odpowiedzialne jest m.in. za przenoszenie energii i sygnałów sterujących. Elementem wykonawczym przeważnie jest siłownik pneumatyczny, którego skrajne położenia ramienia ustawiane są przez zderzaki i ograniczniki. Układ napędu pneumatycznego dzieli się na kilka bloków:

– blok przygotowania czynnika roboczego (sprężonego powietrza),

– blok sterowania przepływem sprężonego powietrza, (zawory rozdzielające sterowanie elektromagnetycznie) 

– blok elementów wykonawczych (siłowniki pneumatyczne) 

Zalety napędów pneumatycznych:

– prosta i niezawodna konstrukcja,

– duża prędkość elementu wyjściowego napędu (w przypadku przemieszczeń liniowych do 1 m/s, prędkości obrotowej do 60 obr/min) ,

– możliwość użycia sprężonego powietrza z zakładowej sieci,

– proste sterowanie sekwencyjne (pozycjonowanie odbywa się za pomocą zderzaków),

– możliwość pracy w środowisku agresywnym i zagrożonym pożarem,

– duży współczynnik sprawności (do 0,8),

– mały stosunek masy napędu do uzyskiwanej mocy,

– mały koszt napędu i eksploatacji,

– odporność na przeciążenia i wibracje.

Wady napędów pneumatycznych:

– niestałość prędkości członu wyjściowego napędu w przypadku zmian obciążeń, spowodowana ściśliwością czynnika roboczego,

ograniczona liczba punktów pozycjonowania (najczęściej dwa punkty) w napędach
ze sterowaniem cyklicznym (zwiększenie liczby punktów pozycjonowania wymaga stosowania dodatkowych urządzeń pozycjonujących),

– konieczność wyhamowania członu wyjściowego napędu w końcowej fazie ruchu,

– głośna praca napędu.

Obecnie większość robotów wyposażona jest w napędy elektryczne i tylko w nielicznych robotach jest stosowany jedynie napęd pneumatyczny czy hydrauliczny. Najczęściej występuje połączenie dwóch rodzajów napędów. Przykładem może być zastosowanie napędów elektrycznych do głównych ruchów ramion robota a zarazem napędu pneumatycznego
do realizowania zadań chwytaka. W zależności od przeznaczenia i miejsca pracy robota dopierane są jego jednostki napędowe.

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Powiązane produkty

Newsletter
Bądź na bieżąco