• Obniżka
Sterownik silnika krokowego TB6600 0.5A-4.0A, 42VDC, krok/kierunek

Zdjęcia poglądowe, mogą różnic się od stanu rzeczywistego.

Sterownik silnika krokowego TB6600 0.5A-4.0A, 42VDC, krok/kierunek

Indeks: IW-TB6600
Kategoria: Sterowniki silników krokowych
EAN: 7427280832269
Waga: 0.12 kg
480 Przedmioty
Parametry:
Napięcie zasilania min-typ-max:9-42 VDC
Prąd fazowy PEAK  [A] min.:0.5
Prąd fazowy PEAK  [A] max.:4
Podział kroków  max.:1/32
Podział kroków  min.:1/2
Producent: Wagney

Wysyłamy z magazynu w 24h

Dostawa od 11,50 zł i Koszt oraz rodzaj dostawy może ulec zmianie, jeżeli dodasz inne produkty
ilość
cena brutto
3 +
33,52 zł
Promocja
Stara cena: 39,43 zł
35,49 zł
Cena Brutto / szt.

28,85 zł bez VAT

Najniższa cena produktu 35,49 zł z dnia 18.04.2024

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 39,43 zł

Zapytaj o produkt

Zapytaj o Sterownik silnika krokowego TB6600 0.5A-4.0A, 42VDC, krok/kierunek

Zadaj pytanie

Imię i nazwisko *
Adres e-mail *
Twoja wiadomość*
Anuluj
Zamów przez telefon

1. Wskazówki bezpieczeństwa

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.

UWAGA!!! Każda maszyna jest potencjalnie niebezpieczna. Obrabiarki sterowane numerycznie mogą stwarzać większe zagrożenie od manualnych. Poruszające się elementy systemu narażają operatora na niebezpieczeństwo. Unikaj z nimi kontaktu oraz zachowaj bezpieczny odstęp kiedy podane jest napięcie zasilania. To użytkownik odpowiedzialny jest za finalną aplikację. Powinien On zadbać o to, aby maszyna była zrealizowana zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Moduły przeznaczone do zabudowy mogą być stosowane i obsługiwane tylko wtedy, gdy zostaną umieszczone w odpowiedniej osłonie. W miejscach, w których wystąpienie błędu w systemie automatyki może być przyczyną okaleczenia osób, uszkodzenia urządzeń lub spowodowania wysokich strat finansowych muszą być zastosowane dodatkowe środki ostrożności. Zagwarantują one bezpieczne działanie obrabiarki w przypadku wystąpienia uszkodzenia lub zakłócenia (np. niezależne wyłączniki krańcowe, blokady mechaniczne itd.). Producent oraz dystrybutorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty finansowe oraz doznane obrażenia wynikające z niewłaściwego i niezgodnego z przeznaczeniem eksploatowaniem urządzenia.

2. Opis sterownika 

Sterownik TB6600 jest to sterownik 2- i 4-fazowych silników krokowych. Sterownik ten współpracuje z szeroką gamą silników od Nema 8 do Nema 24 i może być stosowany w wielu różnych maszynach, takich jak: moduły X-Y, etykieciarki, cięcie laserem, maszyny grawerujące oraz urządzenia typu podnieś - przenieś. Obsługuje on sterowanie krokiem i kierunkiem (step/dir). Wejście zezwolenia pracy (ENA) pozwala na wyłączenie prądu silnika. Użytkownik może ustawić mikrokrok oraz prąd z jakim będzie pracował silnik krokowy. Nastawy dokonujemy przy pomocy 6 torowego przełącznika typu DIP umieszczonego na sterowniku. Istnieje 7 rodzajów mikrokroków (1,2 / A, 2 / B, 4,8,16,32) i 8 rodzajów kontroli prądu (0.7A, 1.2A, 1.7A, 2.2A, 2.7A, 2.9A, 3.2A, 4A).Aby zapewnić odporność na zakłócenia, wszystkie wejścia sterujące wyposażone są w optoizolację. Szeroki zakres napięć zasilających 9-42 VDC, czyni go uniwersalnym w zastosowaniu i umożliwia adaptację w różny gotowych systemach sterowania.

Zalety sterownika TB6600:

 • Skokowa regulacja prądu wyjściowego ( 8 nastaw )
 • Regulowany mikrokrok pracy silnika ( 7 nastaw)
 • Optoizolowane wejścia sterujące w celu zwiększenia odporności na zakłócenia
 • Radiator o dużej powierzchni w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury pracy
 • Automatyczna kontrola prądu wyjściowego, która pozwala ograniczyć grzanie się sterownika i silnika
 • Zabezpieczenie przed odwróceniem polaryzacji sygnałów sterujących
 • Wbudowane następujące zabezpieczenia: od przegrzania, zabezpieczenie nadprądowe i przeciwzwarciowe na wyjściu sterownika
 • Zasilanie do +42VDC,
 • Wyjściowy prąd szczytowy do 4A,
 • Częstotliwość sygnałów sterujących do 200 kHz
 • Dopasowany do silników z 4, 6, 8 wyprowadzeniami, 

3. Dane techniczne  

Parametry elektryczne

Parametr Minimalne Typowe Maksymalne Jednostka
Prąd wyjściowy 0.7 - 4 [A] Peak
Zasilanie (DC) 9 24 42 [V] DC
Prąd sygnałów logicznych 7 10 16 [mA]
Częstotliwość impulsów wej. 0 - 200 [kHz]

Parametry eksploatacyjne

Chłodzenie Pasywne lub wymuszony obieg
Środowisko Miejsce Unikać kurzu, oleju i gazów powodujących korozję
   pracy -10°C - 45°C
składowania -20°C - 65°C
Wilgotność Bez kondensacji
Drgania 10-55 Hz, 0.15 mm/s 

Parametry mechaniczne

Wymiary [mm] Długość 96
Szerokość 28
Wysokość Bez wtyczek P1 i P2 Z wtyczkami P1 i P2
57 70
Waga [kg] 0.2

4. Budowa (opis złącz) sterownika TB6600

Piny złącza sygnałów sterujących P1 

Sygnał Funkcja
PUL+ Sygnał impulsowy: wejście sygnał kroku. Sterowanie 5V (TTL) Przy sterowaniu sygnałem o napięciu wyższym należy włączyć szeregowo rezystor ograniczający prąd transoptora (podobnie dla sygnałów DIR i ENA).
PUL-
DIR+ Sygnał kierunku: sygnał przyjmuje niski lub wysoki poziom, reprezentujący kierunek obrotów silnika.
DIR-
ENA+ Sygnał zezwolenia: sygnał używany do zezwolenia/zakazu pracy. Niepodłączone oznacza zezwolenie pracy dla sterownika. 
ENA-

Piny złącza zasilającego P2 

Nr. pinu Sygnał Funkcja
1,2 Faza B Cewka B silnika (przewody B+ i B-)
3,4 Faza A Cewka A silnika (przewody A+ i A-)
5 GND Masa zasilania DC 
6 +Vcc Zasilanie DC, od +9 V do +42 V

Kierunek ruchu silnika jest zależny od sposobu
podłączenia przewodów uzwojenia silnika. Odwrotne podłączenie przewodów
jednego z uzwojeń silnika odwróci kierunek ruchu. 

6-bitowy przełącznik DIP 

Nr przełącznika Funkcja
1,2,3 Używane do ustawiania prądu pracy silnika
4,5,6 Używane do ustawiania rozdzielczośći

Diody sygnalizacyjne

Diody sygnalizują stan pracy sterownika. Zielony LED oznacza podanie zasilania i oczekiwanie TB6600 na sygnały kierunku (DIR) i kroku (PUL). Czerwony LED oznacza wystąpienie błędu (awarii lub zadziałania któregoś z zabezpieczeń). 

UWAGA!!!
Sterownik nie posiada zabezpieczenia przed odwróceniem polaryzacji zasilania(+/ -). Przy błędnym podłączeniu sterownik ulegnie natychmiastowemu uszkodzeniu.
 

Podłączenie sygnałów sterujących 

W sterowniku TB6600, aby zwiększyć odporność na zakłócenia oraz elastyczność interfejsu, zastosowano wejścia różnicowe. Pojedyncze impulsy z urządzenia sterującego, także są akceptowane. Obwód wejściowy posiada wbudowaną szybką. Zalecane jest stosowanie rezystorów podciągających w celu uzyskania większej stromości impulsów sterujących. Sterownik akceptuje sterowanie tzw. wspólnym plusem (wspólna anoda) oraz wspólnym minusem ( wspólna katoda). Poniższe schematy przedstawiają sposoby podłączenia sygnałów sterujących: 

A, B, C – optoizolatory wbudowane w sterowniku TB6600,
RA, RB, RC(~300Ω) rezystory ograniczające prąd diody wbudowane w sterowniku TB6600
RP – Opcjonalne rezystory podciągające (dla 5V RP=4,7kΩ, dla 12V RP=10kΩ, dla 24V RP=22kΩ),
T1, T2, T3 – tranzystory w kontrolerze sterującym/komputerze,
R01, R02, R03 – dodatkowe rezystory ograniczające prąd diody.

Wartości dodatkowych rezystorów ograniczających prąd diody transoptora w zależności od napięcia VCC (sterującego).  

VCC [V] R0 [kΩ]
5 1
12 1
24 2,2

Podłączenie silników  

Sterownik TB6600 może sterować krokowymi silnikami hybrydowymi z 4, 6 lub 8 wyprowadzeniami. Poniższy diagram pokazuje podłączenia do silników w różnej konfiguracji. 

Ustawienia 

Po podłączeniu sygnałów sterujących, uzwojeń silnika oraz zasilania przed pierwszym uruchomieniem całego systemu należy poprawnie skonfigurować nastawy sterownika. Wybór wartości prądu podawanego na motory i podział kroku odbywa się za pomocą 6 mikro włączników umieszczonych na obudowie sterownika TB6600.

Pierwsze trzy przełączniki (SW 1,2 i 3 ) służą do ustawienia podziału kroku, który możemy wybrać zgodnie z poniższą tabelą ( taka sama tabela jest nadrukowana na sterowniku):

μkrok μkroków/obrót
( dla silnika 1,8º)
SW1  SW2 SW3
NC NC ON ON ON
1 200 ON ON OFF
2/A 400 ON OFF ON
2/B 400 OFF ON ON
4 800 ON OFF OFF
8 1600 3OFF ON OFF
16 3200 OFF OFF ON
32 6400 OFF OFF OFF

Trzy ostatnie bity (SW4,5 i 6) przełącznika DIP używane są do ustawienia prądu pracy silnika. Należy wybrać ustawienia najbardziej zbliżone do prądu wymaganego przez silnik według tabeli podanej poniżej: 

Prąd szczytowy RMS SW4 SW5 SW6
0.7A 0.5A ON ON ON
1.2A 1 A ON OFF ON
1.7A 1.5A ON ON OFF
2.2A 2A ON OFF OFF
2.7A 2.5A OFF ON ON
2.9A 2.8A OFF OFF ON
3.2A 3A OFF ON OFF
4A 3.5A OFF OFF OFF

Uwaga: Ze względu na indukcyjności silnika, rzeczywista wartość prądu w cewce silnika może być mniejsza niż ustawiona wartość prądu, szczególnie przy dużych prędkościach.

6. Porady 

W przypadku kiedy sterownik TB6600 nie pracuje poprawnie, pierwszym krokiem powinno być sprawdzenie czy problem jest natury elektrycznej czy mechanicznej. Ważne jest, aby dokumentować każdy krok przy rozwiązywaniu problemu. Być może będzie konieczność skorzystania z tej dokumentacji w późniejszym okresie, a szczegóły w niej zawarte w wielkim stopniu pomogą pracownikom naszego Wsparcia Technicznego rozwiązać zaistniały problem. Wiele błędów w systemie sterowania ruchem może być związanych zakłóceniami elektrycznymi, błędami oprogramowania urządzenia sterującego lub błędami w podłączeniu przewodów. Poniżej przedstawiono tabelę z najpopularniejszymi problemami, z którymi zgłaszają się klienci do naszego Wsparcia Technicznego. 

Objawy Prawdopodobna przyczyna usterki Postępowanie
Silnik nie pracuje  Brak zasilania sterownika   Wizualnie sprawdzamy świecenie się poszczególnych diod LED sygnalizujących obecność napięć na urządzeniu. W przypadku stwierdzenia braku jakiegoś napięcia należy odłączyć zasilanie szafy sterowniczej i sprawdzić działanie poszczególnych bezpieczników. Uszkodzone wymieniamy na nowe zgodne z aplikacją systemu.  
Źle dobrana rozdzielczość Wykonujemy korektę ustawień na przełączniku DIP
Złe ustawienia prądu  Dokonujemy korektę na przełączniku DIP  
Aktywny błąd sterownika Sprawdzamy wartość napięcia zasilania. Przy wyłączonym zasilaniu sprawdzamy podłączenia z silnikami (prawdopodobne zwarcie na wyjściu sterownika). Aktywne zabezpieczenie sterownika. 
Brak sygnału zezwolenia Sprawdzamy konfigurację pinu wyjściowego Enable, możliwe, że trzeba będzie zmienić jego stan na przeciwny (Acive Low). Sprawdzamy poprawność połączeń z płytą główną lub sterownikiem PLC.  
Silnik kręci się w złym kierunku Fazy silnika mogą być odwrotnie podłączone Przy wyłączonym zasilaniu zamieniamy wyprowadzenia jednej fazy silnika lub zmieniamy kierunek w programie sterującym. 
Błąd sterownika   Złe ustawienia prądu Dokonujemy korektę na przełączniku DIP 
Zwarcie cewek silnika Możliwe zwarcie na wyjściu sterownika, możliwe uszkodzenie silnika  
Przeciążenie na zasilaniu lub wyjściu sterownika   Sprawdzamy wartość napięcia zasilania. Przy wyłączonym zasilaniu sprawdzamy podłączenia z silnikami (prawdopodobne zwarcie na wyjściu sterownika). 
Przegrzanie sterownika  Sprawdzamy wartość zadaną prądu (może być zbyt duża). Sprawdzamy chłodzenie szafy.  
Nieregularny ruch silnika Kable silnika nieekranowane Do podłączeń silników należy stosować kable ekranowane, ekran należy uziemić. Sprawdzamy poprawność uziemienia.  
Kable sterujące nieekranowane Do połączeń sterowników z płytą główną, sterownikiem PLC należy stosować kable ekranowane, ekran należy uziemić. Sprawdzamy poprawność uziemienia. 
Kable sterujące za blisko kabli silników   Sprawdzamy odległość między kablami sterującymi a zasilającymi silniki.  
Złe uziemienie w systemie Sprawdzamy poprawność uziemienia.  
Przerwane uzwojenie silnika   Przy wyłączonym zasilaniu sprawdzamy poprawność połączeń silnik ze sterownikiem. Sprawdzamy rezystancję uzwojeń. W razie potrzeby wymieniamy silnik na inny. 
Złe podłączenie faz silnika  Przy wyłączonym zasilaniu sprawdzamy podłączenia silnika. Jeżeli zaobserwujemy nieprawidłowość, korygujemy 
Złe ustawienia prądu  Dokonujemy korektę na przełączniku DIP
Opóźnienia podczas przyśpieszania silnika Za słaby silnik do aplikacji Wymieniamy silnik na inny, mocniejszy.
Zbyt wysokie ustawienia przyśpieszania   Wykonujemy korektę ustawień podziału na przełączniku DIP. Korygujemy nastawy wykonane w programie Mach3 podczas dostrajania siników.  
Zbyt niskie napięcie zasilania Sprawdzamy wartość napięcia zasilania stopni końcowych. 
Nadmierne grzanie się silnika i sterownika Zbyt słabe odprowadzenie ciepła   Sprawdzamy drożność filtrów wentylacyjnych w szafie sterowniczej i poprawność działania wentylatora. Kontrolujemy stopień zapylenia sterownika.  
Nieużywana redukcja prądu Sprawdzamy ustawienia funkcji redukcji prądu. Wykonujemy korektę na przełączniku DIP  
Zbyt wysokie ustawienie prądu  Wykonujemy korektę na przełączniku DIP  

7. Wymagania

Personel zajmujący się instalacją musi posiadać elementarną wiedzę w zakresie obchodzenia się z urządzeniami elektrycznymi. Gdy nie czujesz się na siłach montaż należy zlecić osobie, która ma doświadczenie.

Nasza firma wykonuje na zamówienie Uniwersalne Sterowniki Numeryczne (USN) na bazie sterowników TB6600 i innych, o dowolnej ilości osi. Sterowniki są kompletne i gotowe do podłączenia, zamknięte w obudowy, posiadają wyłącznik awaryjnego zatrzymania. Każdy sterownik wykonujemy indywidualnie, według wymagań klienta. USN-y współpracują z programami generującymi sygnały za pośrednictwem portu LPT np. Mach3/Mach4, Step2CNC i wielu innych. Możemy również wykonać sterowniki komunikujące się z komputerem za pomocą portu USB oraz Ethernet, lub oparte o sterownik PLC. 

  

Dane techniczne
Napięcie zasilania min-typ-max
9-42 VDC
Prąd fazowy PEAK  [A] min.
0.5
Prąd fazowy PEAK  [A] max.
4
Podział kroków  max.
1/32
Podział kroków  min.
1/2
Regulacja prądu
Skokowa
Możliwość konfiguracji przez PC
Nie
Sugerowane do silników [Nm]
1-4
Optoizolacja wejść
Tak
Maks. częstot. sygnałów wej. [kHz]
200
Protokół komunikacji
-

Instrukcja sterownika TB6600
Pobierz