Regulamin promocji „Kupon rabatowy 3D”

Obecna sytuacja wywołana koronawirusem spowodowała, że Zarząd Targów Kielce zdecydował o przesunięciu wszystkich imprez targowych wchodzących w skład "Przemysłowej Wiosny" na 22-24 września br. Zamierzamy być na targach w nowym terminie. W związku z tym promocja została tymczasowo odwołana.

Już po raz trzeci zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na Targach Druku 3D w Kielcach. Tym razem będzie to stoisko F-39. W związku z tym promocja została tymczasowo odwołana.

 1. Postanowienia wstępne
  1. Niniejszy regulamin promocji pod nazwą: „Kupon rabatowy 3D” określa zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę reklamacyjną Promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.
  2. Organizatorem promocji „Kupon rabatowy 3D” jest Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz z siedzibą w Augustowie przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 18, 16-300 Augustów, NIP: 8461491632, REGON: 791039831.
  3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego EBMiA.pl, dostępnego pod adresem URL: https://www.ebmia.pl oraz w placówce stacjonarnej prowadzonej pod marką Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz i EBMiA.pl, znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w godzinach ich otwarcia.
  4. W Promocji mogą uczestniczyć osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; po spełnieniu warunków udziału w Promocji stają się uczestnikami promocji.
 2. Przedmiot promocji i warunki skorzystania z promocji
  1. Przedmiotem promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika na zasadach określonych w niniejszym regulaminie z promocji obejmującej udzielenie rabatu cenowego w wysokości 13% od bazowej ceny sprzedaży brutto produktów znajdujących się w aktualnej ofercie sklepu internetowego oraz sklepu stacjonarnego; w czasie obowiązywania promocji kod rabatowy należy wprowadzić przy składaniu zamówienia; kupon rabatowy można otrzymać po odwiedzeniu stoiska firmy Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz na Targach Druku 3D w Kielcach w dniach 31.03-02.04 2020r. Niniejsza akcja promocyjna nie obejmuje produktów objętych wcześniejszą promocją widniejącą na stronie sklepu EBMiA.pl
  2. Promocja trwa od 31.03.2020 od godziny 9:00 do 31.12.2020 do godziny 23:59.
  3. Udział w promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup produktów w ramach promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika dodatkowych kosztów poza uiszczeniem ceny produktów podlegających promocji oraz kosztów dostawy w przypadku sklepu internetowego).
  4. Ceny produktów widoczne w sklepie internetowym w czasie trwania promocji, uwzględnią warunki promocji po wpisaniu kodu rabatowego w odpowiednim polu podczas składania zamówienia przez sklep internetowy, bądź po podaniu go sprzedawcy w przypadku zakupów w sklepie stacjonarnym; ceny obniżone na skutek innych akcji promocyjnych nie podlegają dodatkowemu obniżeniu z tytułu niniejszej promocji.
  5. Aby wziąć udział w promocji, należy:
   • w przypadku sklepu internetowego dodać do koszyka min. 1 produkt nie podlegający innej promocji, a następnie złożyć zamówienie obejmujące ten produkt;
   • w przypadku sklepów stacjonarnych przed zakupem: powołać się na Promocję „Kupon rabatowy 3D” w celu naliczenia rabatu na wybrane produkty; dokonać zakupu (zawrzeć umowę sprzedaży towaru) produktu nieobjętego inną promocją;
   • zarówno w przypadku sklepu internetowego, jak i sklepu stacjonarnego zapoznać się i zaakceptować regulamin.
  6. Promocja nie obejmuje kosztów dostawy produktów zakupionych w ramach promocji w sklepie internetowym, które Uczestnik ponosi w pełnej wysokości.
  7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, obniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w sklepie internetowym lub w sklepie stacjonarnym.
  8. W sklepie stacjonarnym w przypadku jednoczesnego zakupu kilku produktów objętych promocją, rabat cenowy naliczany jest oddzielnie od ceny każdego produktu objętego promocją.
  9. W Czasie trwania Promocji, Uczestnik może skorzystać z Promocji nie więcej niż jeden raz.
  10. Przyznany przez Organizatora w ramach promocji, rabat cenowy nie podlega wypłacie w formie gotówki lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy.
  11. Pełnowartościowe produkty zakupione w ramach promocji w sklepach stacjonarnych nie podlegają zwrotowi. Uczestnik promocji może dokonać wymiany pełnowartościowego (niewadliwego) produktu zakupionego w ramach promocji w sklepie stacjonarnym na inny produkt, będący w tej samej cenie ( uwzględniając cenę po rabacie) w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni kalendarzowych od dnia dokonania zakupu takiego produktu, okazując paragon lub fakturę będące dowodem zakupu produktu. Powyższe postanowienie nie stanowi w żadnym zakresie ograniczenia praw Uczestnika promocji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi oraz przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w zakresie prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 3. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin promocji jest dostępny pod adresem URL: https://www.ebmia.pl/aktualnosci/regulamin-promocji-bdquo-kupon-rabatowy-3d-rdquo- oraz w sklepie stacjonarnym i wchodzi w życie od dnia 31.03.2020
  2. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem, a Uczestnikami dotyczące promocje będą rozstrzygane zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.


mar 5, 2020