Komunikat

Augustów, dnia 24 kwietnia 2024 roku

EBMiA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Augustowie (dawniej Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz)

KRS: 0001101913, NIP: 8461674189, REGON: 52844428300000
ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 18, 16-300 Augustów


INFORMACJA O PRZEKSZTAŁCENIU JEDNOOSOBOWEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W SPÓŁKĘ PRAWA HANDLOWEGO


Działając jako Prezes Zarządu Spółki EBMiA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Augustowie (dawniej Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz), niniejszym informuję Państwa, iż przedsiębiorstwo Akcesoria CNC Elżbieta Taraszkiewicz z dniem 23 kwietnia 2024 r. uległo przekształceniu w spółkę prawa handlowego i od tego dnia funkcjonuje pod nazwą:


EBMiA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Augustowie KRS: 0001101913, NIP: 8461674189, REGON: 528444283
ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich 18, 16-300 Augustów


Zgodnie z treścią art. 5842 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych spółka przekształcona przejmuje wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Adres siedziby, numery kont bankowych, numery telefonów, a także adresy poczty elektronicznej pozostają bez zmian. Spółka przekształcona będzie kontynuować działalność w dotychczasowym zakresie.

Prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany we wszystkich nowych dokumentach wystawianych Spółce.
Jednocześnie pragniemy nadmienić, że zmiana nazwy nie wywołuje skutku w postaci zmiany podmiotu, który był i nadal pozostaje stroną zawartych już umów. Przekształcenie przedsiębiorcy nie powoduje żadnych modyfikacji w zakresie zaciągniętych zobowiązań, czy też wzajemnych praw i obowiązków wynikających z zawartych przez przedsiębiorstwo umów.


Z uwagi na powyższe, prosimy o uwzględnienie we wszystkich bazach danych, dokumentach w tym fakturach i korespondencji danych spółki przekształconej. Informujemy, że błędnie wystawione faktury nie będą respektowane.kwi 24, 2024