Presostat

Presostat

Presostat to wyłącznik ciśnienia, którego zadaniem jest wyłapywanie zmian ciśnienia, występujących w układzie, a także informowanie o nich poprzez rozwarte albo zwarte styki obwodu elektrycznego. Presostat posiada podłączone dwa przewody ciśnieniowe oraz maksymalnie trzy przewody elektryczne.

Wyłączniki ciśnienia mogą występować w wersji mechanicznej oraz elektronicznej. Ta druga opiera się na elektronicznym czujniku ciśnienia. Warto wiedzieć, że razem z sygnałem elektrycznym, który służy do przełączania obwodu elektrycznego, presostaty elektroniczne bardzo często posiadają również proporcjonalny do ciśnienia sygnał analogowy. Dzięki temu wyłączniki ciśnienia są w stanie określać, kiedy zostanie osiągnięty punkt przełączający, jak również przesyłać bieżący pomiar ciśnienia. Nowoczesne modele presostatów elektronicznych mają specjalne wyświetlacze, dzięki którym w prosty sposób można sprawdzić ciśnienie, a także indywidualnie zaprogramować sygnał wyjściowy, punkty przełączające, czas opóźnienia czy histerezę.

Presostaty – zastosowanie

Presostaty okazują się niezwykle przydatne zarówno w procesach przemysłowych, jak i technicznych. Wyłączniki ciśnienia przeznaczone są do stabilizacji ciśnienia w hydroforach. Gdy ciśnienie w zbiorniku spadnie poniżej określonego stopnia, następuje zwarcie styku, które prowadzi do włączenia się pompy.

Presostaty wykorzystywane są również do nadzorowania pracy wentylatorów w taki sposób, że przewody ciśnieniowe podłączone są do komory wentylatora, jak również kanału wentylacyjnego. Jeśli dochodzi do uszkodzenia urządzenia, różnica ciśnień pomiędzy punktami, w których jest ono mierzone, spada. Wtedy dochodzi do przełączenia styków, prowadzącego do wyłączenia wentylatora i włączenia sygnalizacji alarmowej.

Kolejne zastosowanie wyłączników ciśnienia to nadzór nad stanem filtrów powietrza. Presostaty są podłączone po jednej i drugiej stronie filtra. Gdy nastąpi znaczący spadek ciśnienia na filtrze, przełączenie styków uruchomi sygnalizację alarmową.

Ostatnim przykładem zastosowania presostatu jest kontrola poziomu wody w pralkach oraz zmywarkach. Wyłącznik ciśnienia powoduje tu przerwanie pobierania wody i włączenie innych urządzeń wykonawczych, w momencie gdy uzgodniony poziom zostanie osiągnięty. W tym przypadku bardzo często zamiast określenia „presostat” używa się nazwy „hydrostat”.

Rozwiń opis
Zwiń opis