Silniki krokowe, sterowniki

Silniki krokowe, sterowniki silników krokowych

Silnik krokowy - jest silnikiem elektrycznym, w którym specjalna budowa oraz impulsowe zasilanie prądem elektrycznym powoduje, że jego wirnik nie obraca się ruchem ciągłym, lecz wykonuje za każdym razem ruch obrotowy o ściśle ustalonym kącie. Dzięki temu, kąt obrotu wirnika jest ściśle zależy od liczby dostarczonych impulsów prądowych, a prędkość kątowa wirnika jest dokładnie równa częstotliwości impulsów pomnożonej przez wartość kąta obrotu wirnika w jednym cyklu pracy silnika. Kąt obrotu wirnika pod wpływem działania jednego impulsu może mieć różną wartość, zależnie od budowy silnika - jest to zwykle wartość od kilku do kilkudziesięciu stopni . Silniki krokowe, zależnie od wykonania i przeznaczenia przystosowane są do pracy z prędkościami od ułamków obrotu na sekundę do nawet kilku tysięcy obrotów na minutę.

Sterowniki silników krokowych umożliwiają sterowanie silnikami krokowymi za pomocą sygnałów kroku i kierunku (STEP/DIR) lub za pomocą wbudowanego zaawansowanego generatora (SSK-B13). Prędkość obrotowa zależy od częstotliwości podanych impulsów kroku, natomiast położenie wału silnika zależy od liczby tych impulsów.  Wszystkie oferowane przez nas sterowniki posiadają układ kontroli prądu płynącego w uzwojeniach silników, co umożliwia zasilanie ich napięciem wyższym niż podane przez producenta silnika. Wyższe napięcie zasilania silnika, przełoży się na większą dynamikę pracy silnika. Każdy ze sterowników umożliwia nastawienie prądu jaki będzie płynął w uzwojeniu silnika krokowego oraz podziału (tzw. mikrokrok). Sterowniki w zależności od modelu umożliwiają nastawę podziału kroków od 1 do 1/256.

Rozwiń opis
Zwiń opis